Co vlastně vaše organizace rodinám nabízí?

„V podstatě lze aktivity RIC rozdělit na dvě části. První jsou integrační aktivity a aktivizační služby, druhou oblastí je poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, zkráceně PAS, ve věku od jednoho roku do osmnácti let. Tady poskytujeme takzvanou ranou péči a sociálně aktivizační služby.“

Co si lze pod integračními a aktivizačními službami představit?

„Jde o tréninkové aktivity, besedy, diskusní skupiny či rodičovské skupiny. Cílem je podpora zapojení a motivace rodin s dětmi za pomocí činností, které je baví, které jsou rodinami žádané a hojně využívané. Nedochází tak k sociální izolaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a rodin s dětmi se speciálními potřebami.“

Kdo tyto aktivity vede?

„Aktivizační pracovníci, psychologové, speciální pedagogové, lektoři, rodinní a manželští poradci a další. Při práci s dětmi se speciálními potřebami pomáhají také asistenti.“

Co vlastně rodiče motivuje, že k vám přijdou?

„Rodiče zde mohou sdílet své potřeby, mohou se vzdělávat a hledat možnosti řešení případných problémů a starostí pod vedením odborníků. Tyto aktivity jsou doplněny následně například o hudební, pohybovou a výtvarnou aktivitu pro děti. RIC je také centrum, které se zaměřuje na integraci dětí s handicapem do skupiny zdravých vrstevníků.“

Kdo všechno tedy využívá vašich služeb?

„Jde o rodiny se zdravými dětmi a dětmi se speciálními potřebami, které k nám dochází. Za rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra v rámci celého Pardubického kraje dojíždíme přímo domů. Jedná se o takzvanou terénní formu poskytování služeb. Pokud však rodiny chtějí, mohou též přijít k nám do ambulance.“

Co vlastně děláte pro rodiny s dětmi, které mají PAS?

„Podporujeme funkční komunikaci, vytváříme speciální pomůcky, půjčujeme didaktické pomůcky, pomáháme rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání, realizujeme nácviky zvládání problémového chování dětí, provádíme poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí, uskutečňujeme skupinové aktivity – rodičovské, sourozenecké či mužské skupiny. Realizovali jsme také s jedním partnerem víkendový pobyt, kterého se účastnilo 15 rodin. Měl výborné ohlasy a přejeme si, aby se brzy uskutečnil další.“

Fungujete jen v Pardubicích?

„Pro efektivnější práci s rodinami s PAS jsme zřídili o prázdninách kontaktní místo v Lanškrouně, ze kterého tři pracovníci dojíždí do rodin. Šetříme tím čas i peníze. Navíc teď s městem jednáme o zřízení detašovaného pracoviště, tedy plně funkčního centra se zázemím, které máme v Pardubicích.“

Jak hodně je naplněna kapacita vašeho centra?

„Je plná. Evidujeme i čekatele na ranou péči.“

Čím to je, že nemůžete uspokojit všechny, kteří by chtěli ranou péči a sociálně aktivizační služby využívat?

„Jednoduše nám chybí peníze. Rádi bychom navýšili počty sociálních pracovníků, čímž by se současně zvýšila i kapacita obou služeb.“

Na co dalšího vám chybí peníze?

„Nejsou třeba ani na administrativního pracovníka, který by pomáhal s dotacemi, projekty či různou korespondencí. Taky bychom potřebovali auto. Máme pouze jedno, což nás výrazně limituje. Sociální pracovníci využívají proto i své soukromé osobní automobily, kterými ke klientům dojíždí.“

Co práce v RIC vyžaduje od vás osobně?

„Vyžaduje hlavně manažerské dovednosti, časovou flexibilitu, odbornost, organizační dovednosti, komunikační schopnosti, předvídatelnost, na druhé straně ve vztahu k získávání financí také pokoru a důvěru.“

Jaké má ohlasy?

„Zpětná vazba ze strany klientů je pro mě nejdůležitější měřítko. Z toho důvodu se průběžně doptávám na jejich potřeby a návrhy na zlepšení. Chci, aby služby, které RIC poskytuje, byly na co nejvyšší odborné úrovni, v co nejvyšší kvalitě. Spokojenost rodin je zásadní kritérium. Samozřejmě jsem ráda i za kladnou odezvu od spolupracujících organizací a institucí.“

Zasáhl vás nějaký příběh z tohoto prostředí?

„Každá rodina s dětmi s PAS je jiná a každá se mě dotýká rozdílným způsobem. Jedna řeší agresivní chování dítěte, sebepoškozování, jiná rodina deprese a úzkosti dítěte, další naopak netečnost a nereagování dítěte na podněty. Není tedy příběh, který bych upřednostnila. Každý je něčím silný, něčím jiný, každý je však prioritou. Mám obrovské štěstí v týmu svých kolegů, kteří to vidí obdobně jako já a s maximálním úsilím pomáhají a podporují rodiny s dětmi s PAS.“

Co vám na práci říká vaše rodina?

„Je mi oporou, i když třeba vím, že trávím v práci a prací doma hodně času. Snažím se, aby rodina mým pracovním vytížením netrpěla, což se mi daří tak napůl. Mám dvě děti, dceru a syna, kteří studují na střední škole, a snažím se jim vše vynahradit alespoň jednou měsíčně o víkendu a o prázdninách, kdy se jim věnuji naplno. Mám také chápavého partnera, který mi pomáhá s dětmi i domácností.“

Zapojte se i vy!

Můžete poslat dar převodem z účtu na dárcovské konto 0002160016/5800 nebo dárcovskou SMS ve tvaru: DMS SRDCEPROVAS na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Sledujte také náš nový web!

Fotogalerie
5 fotografií