„Informace o tom, že se pro naši organizaci vybraly nějaké peníze, nás popravdě překvapila. Před zahájením spolupráce s Bleskem jsme domlouvali, že bychom rádi přispěli k osvětě náhradní rodinné péče,“ popsala ředitelka Jana Kocourková.

A pokračovala: „Takto jsme se domlouvali i s pěstouny, kteří byli ochotni mluvit o cenných, krásných, ale v mnohém i náročných zkušenostech. A protože se věci vyvinuly jinak, přijde nám fér odměnit právě ty rodiny, které nám pomáhaly medializovat pravdivý obraz pěstounství se vším, co přináší.“

Peníze tak poputují do rodin, kde nyní vyrůstá sedmiletá Viviennka, čtyřletá Adélka a třetím příběhem byl ten 48leté Romany, která má nyní ve své péči dvě holčičky (4 a 5). „S těmito pěstouny budeme přemýšlet o tom, co děti, o které pečují, potřebují a co nemůžeme hradit z příspěvku, ze kterých je naše organizace fi nancovaná. Například by to mohl být nějaký kroužek, hudební nástroj nebo doučování,“ dodala Kocourková.

O organizaci

LATUS pro rodinu, o. p. s., je nezisková organizace působící v Plzeňském kraji. Zaměřuje se na rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb náhradní rodinné péče. Činnost organizace se zaměřuje na pěstounskou péči v dlouhodobé a přechodné formě.

Pěstounská péče umožňuje přijetí do rodiny dětem, jejichž vlastní rodina částečně nebo zcela selhává v některých svých funkcích a následně přestává fungovat v roli pečujících osob nebo se tyto osoby dítěti ze života z různých důvodů docela ztratí.

Jak hodnotí Srdce pro vás?

Ředitelka Jana Kocourková zároveň prozradila, jak zpětně vidí účast Latusu v projektu Srdce pro vás:

„Byla to zase nová a zajímavá zkušenost. Pro nás bylo důležité, že nabídka k zapojení se do projektu zahrnovala pro nás zásadní myšlenku, a to předložit pravdivé příběhy, bez nároku na to přinést senzaci nebo dramatické vyprávění. S tím se totiž v médiích normálně potkáváme a nedělá to dobrotu, lidé si pak tvoří o pěstounství zkreslené představy. Naše organizace již pátým rokem pořádá různé akce v rámci osvěty a tento projekt nám do naší snahy v tomto směru zapadal, nelitujeme, že jsme se ho účastnili. Naopak.“

Grant pro organizace!

Blesk chce pomoci nadacím, spolkům, nadačním fondům či obecně prospěšným společnostem. V rámci projektu Srdce pro vás spolupracujeme s Nadačním fondem J&T. A ten nově vypisuje grant.

Co je cílem? Umožnit neziskovým organizacím projít hodnocením spolehlivosti a ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná společnost. Pomoci získat fi nanční podporu prostřednictvím DMS kampaně. A hlavně – vybrané neziskové organizace dostanou rozsáhlý prostor v deníku Blesk. Hlaste se až do 30. 6. 2017 na www.nadacnifondjt.cz

VÍCE ČTĚTE NA WWW.SRDCEPROVAS.CZ >>

Fotogalerie
8 fotografií