Tisíciletá voda před patnácti lety zasáhla miliony lidí v Česku. V Praze v té době sloužil i Antonín Hruška, který se zrovna vracel z dovolené a měl problémy se vůbec dostat do Prahy. Nakonec se mu to ale povedlo. Lipence i Černošice povodně zasáhly ve velkém. Právě na toto místo byl přidělen.

„Ta voda byla přibližně do poloviny domů u břehu a sahala až téměř k nádraží, což je asi šest metrů vysoko nad obvyklou hladinou. Voda se rozlila od Černošic až po Lipence a naším úkolem v té době bylo zajistit zábrany a nikoho do postižených oblastí nevpouštět,“ popisuje Antonín.

Video
délka: 02:12

Antonín Hruška se rozpovídal o povodních v roce 2002. Tadeáš Provazník

Nejtěžší ale na celých povodních pro něj byla fyzická náročnost služeb. „Pamatuji si na velkou fyzickou náročnost, protože jsme byli ve službě 12 hodin denně asi 14 dní v kuse, možná i déle. Každý den jsme se střídali po 12 hodinách a naším úkolem bylo hlídat objekty, aby do nich nikdo nevstupoval a abychom uchránili i majetek před rabováním,“ říká dále.

Do domů pouze výjimečně

Do zasažených domů nemohli nikoho pouštět, jelikož lidem hrozilo velké nebezpečí. „Někdy se snažili do svých domů dostat jejich majitelé, ale do zatopených oblastí mířili také zvědaví lidé. Často jsme spolupracovali s hasiči. Byly to vyčerpávající směny, jak už jsem říkal, po dvanácti hodinách neustálého střídání,“ vzpomíná dále.

Do domů tak pouštěli jejich majitele jen v doprovodu hasičů a za výjimečných okolností. „Ta zátopová vlna bylo dost vysoká a nebezpečná, nikoho jsme do domů nevpouštěli, protože by mohlo jít o život. Kolikrát byli zoufalí a prokazovali se doklady, ale my jsme je vpouštět do těch míst prostě nemohli. Jediná výjimka byla v případě, a to muselo být za dozoru hasičů, když šlo o záchranu zvířete nebo jiných živých tvorů,“ vysvětluje na závěr.

Povodeň v Čechách z roku 2002 byla nejhorší v historii České republiky. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patří k nejtěžším přírodním katastrofám české historie. Byla to největší povodeň od ničivé Velké povodně v roce 1845. Proti ní byl průtok Vltavy Prahou v roce 2002 ještě o přibližně 20 procent větší. Zemřelo při ní 17 lidí.