Začátkem května našla Editu v bezvědomí její dvanáctiletá dcera Violka. V šoku tehdy zavolala babičku, která přivolala záchranku. Maminku odvezli do Nemocnice na Bulovce, kde lékaři dva dny bojovali o záchranu jejího života. 

Po dvou dnech se probrala. Horečky ustoupily. Infekce v krvi však zasáhla celý nervový systém. Edita na tom ale do té doby nebyla zdravotně zrovna nejlépe. Už v červnu 2011 prodělala takzvanou neuroinfekci, která se podobala chřipce, skončila kvůli ní na vozíku a ochrnula na pravé straně těla.

Ochrnutí a vada řeči

Letošní květen ji však srazil na úplné dno. Nyní jí ochrnula i levá noha a částečně levá ruka. Z kómatu se navíc probudila i s vadou řeči. Přestože rodina nesouhlasila, po dvanácti dnech ji lékaři propustili pro nedostatek lůžek v nemocnici. Rodina se dostala do bezvýchodné situace. Věděli, že Edita nutně potřebuje rehabilitovat. Jenže na žádném rehabilitačním oddělení ani klinice ji nechtěli přijmout z důvodu její nesoběstačnosti.

Edita potřebuje rehabilitovat, ale nemá na to finance.
Autor: Edita Baronová
Přes veškerou nepřízeň osudu se Edita nevzdává. Edita by chtěla být zase soběstačnou, aby se mohla věnovat manželovi i dětem a nemusela být odkázána na jejich pomoc. Jenže stát v tomto případě poskytuje příspěvky, které jsou nedostačující. Pojišťovny potřebné rehabilitace a pomůcky a léky hradí jen z části a na doplatky, které jsou vysoké, rodina s jedním běžným příjmem nemá šanci ušetřit.

Finanční pomoc

Pro ty z Vás, kdo by chtěli Editě a její rodině pomoci, byl zřízen transparentní účet 2701230481/2010. Na něm můžete kdykoli vidět, kolik peněz jste poslali a na jaký účel byly použity.

Svou pomocí přispívá také Nezisková organizace Polovina nebe, o.p.s. Pro ty, kteří potřebují potvrzení o přijetí daru pro snížení daňového základu, poskytla účet č. 2504627359/0800. Nutné je napsat do poznámky EDITA BARONOVÁ. Odsud se dary přesunou na transparentní účet Edity.

Fotogalerie
8 fotografií