„Stavba obsahuje nepovolenou změnu užívání terasy v pátém patře, spočívající v rozšíření části terasy s doplněním dětských herních prvků. Dochází k rozšíření plochy pobytové terasy na úkor plochy pro parkování bez povolení stavebního úřadu," píše se v usnesení, které má deník k dispozici.

Řízení úřad vede s akciovou společností Máj Národní, která patří pod společnost Amadeus Real Estate. Podle developera byla chyba na straně dodavatele venkovního dětského hřiště. „Zřejmě špatně vyhodnotil osazení mobilních herních prvků na terase jako nestavební úpravu, která obvykle nepodléhá povolovacímu procesu. V tomto případě jsme bohužel až ex post zjistili, že dodavatel měl, vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, věc standardně projednat," uvedl člen správní rady Amadeus Real Estate Martin Klán.

Stavební úřad tak na konci června zahájil řízení k odstranění stavby, v desetidenní lhůtě pro podání námitek developer požádal o dodatečné povolení stavby. „Stavební úřad nyní řízení přeruší a vyzve developera k doložení závazných stanovisek dotčených orgánů, například památkářů, hasičů a hygienické stanice," sdělila HN Karolína Šnejdarová z Úřadu městské části Prahy 1.

Obchodní dům Máj v centru Prahy se zhruba po dvouleté rekonstrukci otevřel veřejnosti 24. června. Rekonstrukce stála 4,5 miliardy korun. V devíti patrech nabízí Máj obchody, restaurace, zábavní centra či střešní vyhlídkovou terasu. Ještě před otevřením vyvolali kontroverze dva několikametrové pohybující se motýli od výtvarníka Davida Černého s trupem napodobujícím stíhačku spitfire na fasádě Máje. Kritiku některých architektů i části veřejnosti sklidily interiéry zábavních center v horních patrech obchodního domu.

Fotogalerie
44 fotografií