Kamila Smejkalová byla uznávanou odbornicí v oblasti teorie jazykové kultury, lingvistka a bohemistka. „Zaměřovala se především na problematiku jazykové normy a kodifikace, v neposlední řadě též na teorii a praxi jazykového poradenství,“ píše Ústav pro jazyk český Akademie věd na Facebooku, kde tragickou zprávu zveřejnil.

Jeho zaměstnankyní se stala roku 2022. Jedním z významných projektů, na nichž pracovala, je například Internetová jazyková příručka, kterou spolu s dalšími kolegy uvedla v život. Autoři za ni v roce 2009 dostali Medaili ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 1. stupně. „Podílela se také na rozsáhlých monografiích Akademická příručka českého jazyka nebo Psaní velkých písmen v češtině,“ dodal ústav. 

Truchlí po ní rodina, přátelé i zarmoucení kolegové, kteří si jí cenili díky její odborné činnosti i momořádnému pracovnímu nasazení. „K vedení oddělení a časopisu přistupovala vždy s potřebnou erudicí a současně s velkou pílí a vědeckou poctivostí. Její nejbližší spolupracovníci si velmi vážili jejího smyslu pro spravedlnost, dobrosrdečnosti, schopnosti vytvářet příjemné pracovní prostředí, a zejména empatie, s níž k nim přistupovala,“ dodali.