Odborníci, tzv. rada monitoringu, dospěla podle mluvčí k jednoznačnému závěru, že nedoporučují obnovení provozu na inundačním mostě. Zároveň doporučili demolici této uzavřené části soumostí. TSK před dvěma týdny kvůli závadě způsobené mrazy uzavřela inundační most pro tramvaje, pěší i cyklisty. Odborníci objevili závady na vrcholovém kloubu. Klouby zajišťují přenos sil z mostní konstrukce do podpěr, pilířů.

TSK v uplynulých týdnech zjišťovala, zda by bylo možné dočasně inundační most podepřít. Odborníci prozkoumali čtyři možná řešení, ale žádné z nich se neukázalo jako vhodné, navíc by byla finančně i časově náročná. Zároveň zvážili možná rizika a nepředvídatelné chování konstrukce, které nelze s jistotou předjímat ani z nynějších diagnostických průzkumů a výpočetních modelů.

Mostu přes Vltavu se demolice a výstavba nového inundačního mostu nijak nedotkne a zůstane nadále v provozu. Také nový inundační most bude možné bez problémů propojit s částí přes Vltavu. Její rekonstrukcí se mají silničáři podle projektu zabývat v následující etapě opravy soumostí. Most přes řeku, v souvislosti s uzavřením části nad Rohanským ostrovem, prozkoumali odborníci. Neshledali žádné závady, kvůli kterým by jej TSK musela uzavřít.

Radu monitoringu, tedy odbornou skupinu, tvoří projektanti, odborníci z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně a zástupci TSK a zhotovitele.

Přes most v celé jeho délce nyní nejezdí tramvaje a na inundační most, který slouží jako preventivní ochrana cesty před povodní, nesmějí ani chodci, cyklisté a automobily. Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté obejít po lávce ke komplexu Dock a Štorchovou ulicí po rampě na most.

Libeňské soumostí

Libeňské soumostí tvoří šest mostů, postaveno bylo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928. Janák je mimo jiné rovněž autorem části nedalekého Hlávkova mostu, několika vil ve Střešovicích nebo Škodova paláce či Hotelu Juliš v Praze 1.

Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním Libeňského mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale rozhodli o opravě. V minulosti některá občanská sdružení i politici opakovaně usilovali o to, aby byl most prohlášen kulturní památkou. Ministerstvo kultury nakonec odmítlo udělit mostu památkovou ochranu, ale doporučilo hlavnímu městu vystavět repliku.

Fotogalerie
35 fotografií