Začátkem dubna se rodiče dětí ze Základní školy nám. Curieových i veřejnost zhrozili. Školní hřiště, na kterém by s příchodem jarních měsíců mohly děti trávit opět více času, zabrala stavební firma, která provádí jak demoliční, tak stavební práce u sousední budovy a také hotelu InterContinental. Se stavebními pracemi logicky souvisí i hluk a zvýšená prašnost. Městská část už začátkem dubna rodičům přislíbila, že od stavební firmy škola získá na oplátku finance ve výši stovek tisíc a další peníze investuje do opravy hřiště.

Opozici, ale především rodiče dětí to příliš neuklidnilo a na zastupitelstvu v půli dubna se do radnice pěkně opřeli. „Ze strany rodičů pak padaly zoufalé návrhy typu, aby co nejvíce dětí odjelo na školy v přírodě nebo aby se začalo vyučovat online. Volalo se i po přesunu co největšího počtu dětí do budovy v Masné, kde končí nájem soukromému gymnáziu,“ informoval o průběhu jednání opoziční zastupitel Pavel Čižinský (Praha Sobě).

Zase ten azbest

V demolované budově se navíc objevily stopy azbestu, což rodiče jak se patří vyděsilo. Vedení městské části je však uklidnilo s tím, že jde o uzavřený úsek. „Na jednom izolovaném místě v části objektu, které se žádné bourací práce ani zásahy netýkají, byla zjištěna přítomnost stavebního materiálu s azbestovými vlákny – jedná se o těsnicí provazce z azbestu na spojích potrubí. Jde o stavebně uzavřenou instalační šachtu, kde neexistuje způsob, jak by se látka mohla dostat do kontaktu s vnějším prostředím,“ informovala Praha 1.

Ovšem v další části textu se píše, že „přesné kroky nakládání s azbestem a jakékoliv rizikové postupy budou s dostatečným předstihem projednávány se zástupci městské části Praha 1, s vedením školy, Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a za supervize nezávislého odborníka.“

Podle hygieniků bude před zahájením prací na části budovy, ve které se azbest nachází, škodlivý materiál sanován. „K tomu by předběžně mělo dojít v průběhu druhého čtvrtletí 2024,“ uvedli hygienici.

Monitory ovzduší

Na základě nevole rodičů, aby jejich děti byly dlouhodobě vystavovány takto nepříznivým podmínkám (práce mají trvat až do září 2024, pozn. red.), se městská část domluvila s investorem a stavební firmou, kteří přislíbili pravidelný monitoring vzduchu, který bude všem rodičům k dispozici online na webu školy.

„V zájmu maximální kontroly celé situace a zajištění informací pro nás i rodiče jsme se s investorem a stavebníkem dohodli na pravidelných hlášeních. Na jejich základě budeme schopni uzpůsobit rozvrh mimoškolních aktivit, jejichž možnosti jsou v průběhu jara poměrně široké. Rádi bychom, aby práce proběhly co možná nejrychleji, neboť už třetím rokem ztěžují provoz školy. Samozřejmě ale při zachování 100% bezpečnosti žáků a zaměstnanců,” shrnula priority ředitelka školy Tereza Martínková.

Do Masné až za rok a půl?

Co se týče přesunu do školní budovy v Masné, kde nyní sídlí soukromé gymnázium, nebude možné sem od září děti ze ZŠ nám. Curieových přesunout, především kvůli nedostatku pedagogů a chybějící výdejně školní jídelny.

„Rozšíření základní školy znamená povinnost mít jasný plán (plán výuky, rozdělení tříd, rozšíření učitelského sboru, další náklady na provoz, investice, atd). V současné chvíli není rozpočet připraven na předání budovy pod základní školu,“ říká Giancarlo Lamberti (TOP 09), zastupitel a  člen komise pro výchovu a vzdělávání na Praze 1. Gymnáziu se tak podle Lambertiho prodlouží smlouva o jeden rok, v průběhu kterého se zároveň  připraví plán na přepsání budovy do zřizovací listiny ZŠ Curieových.

Video
délka: 18:14.24
Video se připravuje ...

Podcast Maminka: Adaptace na první třídu Videohub

Fotogalerie
6 fotografií