Nejstarší profesionální hasičský sbor na území ČR slaví 170 let od svého založení. O jeho zřízení rozhodla obecní rada starších 23. března 1853. První sbor byl tehdy sestaven z tzv. městských počišťovačů, kteří měli na starosti čistotu v ulicích. Jejich činnost se stále více profesionalizovala a třicetičlenný sbor se rozrostl až do současné podoby. Hasiči tou dobou každoročně projížděli Prahou, aby při spanilé jízdě ukázali občanům svou techniku a své dovednosti. Ve středu 23. března si toto výročí stejným způsobem připomněli jejich soudobí kolegové z pražského hasičského sboru a vyrazili na objížďku Prahy, při které se na celkem šesti zastávkách pozdravili se zástupci ostatních složek integrovaného záchranného systému, primátorem i veřejností.

 

„Spanilá jízda má za cíl navštívit naše spřátelené složky jako magistrát, policii, armádu, zdravotní záchrannou službu a městskou policii. Budeme je navštěvovat v jejich sídlech. Vyjeli jsme před půl desátou ze stanice v Holešovicích a v deset hodin jsme dorazili před budovu magistrátu, pak jedeme na krajské velitelství armády, následně na Václavské náměstí, kde je prostor pro veřejnost. Pak zamíříme na Kongresovou, kde je krajské ředitelství policie a cestu završíme v Korunní, kde je městská policie a zdravotnická záchranná služba,“ řekl Blesku mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Ředitel Luděk Prudil na cestě každému ze svých protějšků věnoval kopii naší zakládací listiny z roku 1853.

Pražští hasiči si připomněli 170. výročí od svého založení spanilou jízdou po Praze
Autor: David Malík

Bohuslav Svoboda hasiče na Mariánském náměstí přivítal v 10 hodin a společně s ředitelem pražských hasičů Luďkem Prudilem vyrazil na krátkou obhlídku hasičské techniky. „Bavili jsme se o tom, jak nová technika mění podobu hasičských zásahů. Dneska jsou schopni odtáhnout nebo odstranit každé auto, včetně nákladních aut nebo elektromobilů, kde může nastat problém s baterií, která velmi dobře hoří,“ řekl Bohuslav Svoboda Blesku, krátce po tom co se ředitelem Prudilem rozloučil.

„Vzali jsme si s sebou hlavně novější techniku, máme tady třicetimetrový žebřík, vyprošťovací auto a klasické cisterny. Jednu poměrně běžnou, kterou lidé potkávají v ulicích a jednu velkokapacitní cisternu, která uveze dostatek vody i na větší zásah,“ popisuje Martin Kavka. Výroční spanilá jízda je podle něj spíše symbolická, její součástí byl jen maličký výřez techniky z celého arsenálu, kterým pražští hasiči disponují. Kolona také nemohla být příliš velká, aby neblokovala běžný provoz.

V průběhu letošního roku si pražští hasiči připomenou ještě několik dalších významných dat, které jsou s jejich založením spojeny. „Dneškem startujeme běh významných akcí vztahujících se k tomuto výročí. Spanilá jízda je začátek a připomenutí. Tak jak budou nastupovat další významná data v tomto roce, máme naplánovanou sekvenci dalších akcí k připomenutí vzniku nejstaršího profesionálního hasičského sboru v Čechách,“ řekl ředitel pražských hasičů Luděk Prudil.

Video
Video se připravuje ...

Příjezd pražských hasičů na Mariánské náměstí Blesk

Fotogalerie
26 fotografií