Problémem terminálu je podle schváleného dokumentu jeho zastaralost, problematická údržba nebo komplikovaný přístup k nástupišti metra ve směru do centra z jižní strany. Další nevýhodou je objíždění terminálu většinou autobusových linek, a tím nadbytečné najíždění stovek kilometrů.

„Do budoucnosti tento stav není udržitelný i vzhledem k tomu, že přilehlé lávky jsou ve špatném technickém stavu, postupně dožívají a v horizontu deseti, patnácti let budou muset být zbourány,“ doplnil po dnešním jednání rady dosluhující náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

V posledních letech město nechalo na terminálu provést drobnější úpravy, zatímco architekti pracovali na koncepční studii celkové přeměny. Nyní schválený návrh počítá se zasypáním autobusového terminálu a vznikem jednoúrovňového náměstí. Studie také zahrnuje stavební úpravy objektu, zpřístupnění jeho střechy a doplnění obchodů, služeb a zeleně.

Podle schváleného dokumentu nechá město zpracovat ještě posouzení navržených úprav na dopravu v ulici Chlumecká a Ocelkova. Radní také zadali Institutu plánování a rozvoje (IPR), který měl přípravu studie na starosti, dopracovat variantu zahrnující městskou výstavbu v prostoru před stanicí metra a využití prostoru pod terminálem pro parkování namísto jeho zasypání. Na základě studie a dalších podkladů magistrát prostřednictvím dopravního podniku (DPP) či Technické správy komunikací (TSK) začne pracovat na projektové přípravě navržených úprav.

Dosluhující náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za STAN) uvedl, že zvažovaná městská výstavba by mohla zahrnovat radnici Prahy 14 a městské byty. Končící primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dodal, že obyvatelé sídlišť si zaslouží moderní prostředí a město to mělo začít řešit dříve. „Věřím, že na dalších sídlištích, která v Praze máme, také dojde na úpravu dopravních terminálů, která často tvoří dominantu,“ řekl.

Terminál Černý Most je nejvýznamnějším dopravním uzlem ve východní části Prahy, kde začíná linka metra B. Stanice metra byla zprovozněná v roce 1998. Vyjíždí odsud také 12 městských a 15 příměstských autobusových linek a 32 dálkových autobusů především do východní a severní části Česka. Denně terminálem projde na 30 000 cestujících. Naproti terminálu je záchytné parkoviště P+R.

Fotogalerie
11 fotografií