Okolo 20 vystavených exponátů původně vzniklo jako školní práce studentů programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze. „Jedná se o volitelný předmět. Naši studenti pracovali v malých skupinkách. Stanovili jsme jim měřítko 1:100 a jednotný materiál v podobě dřevitého kartonu o tloušťce 1,5 mm,“ řekl Blesku vysokoškolský učitel Michal Chalupa, který práci studentům zadával.

„Podklady připravoval kolega architekt Vojtěch Dvořák na základě zkoumání všech dostupných archeologických výzkumů, historických pramenů i svých vlastních znalostí o tom, jak dobová architektura vypadala,“ odvětil Chalupa na otázku, jak modely vůbec mohly vzniknout, pokud jejich fyzická předloha v některých případech zanikla nebo nikdy neexistovala.

Kartonových děl, která zrcadlí zaniklé památky, se v muzeu nachází celá řada. „Například model kaple Božího těla. Tu založil v 14. století Karel IV. Stála v Praze uprostřed Dobytčího trhu, dnes Karlova náměstí. Zbourali ji v 18. století, tehdy ještě nikdo památkovou péči nijak zvlášť neřešil,“ prozradila ředitelka muzea Šárka Juřinová.

Návštěvníci mohou také obdivovat velkolepý rozsah Zbraslavského kláštera. „Nechal ho vystavět Václav II. jako reprezentativní hrobku českých panovníků. Klášter později zplundrovali husité a již nikdy nedošlo k obnově gotického komplexu. Na jeho místě dnes stojí Zbravslavský zámek z počátku 20. století,“ vysvětlila ředitelka. K vidění mimo jiné láká i model části Karlova mostu vyobrazený přesně tak, jak vypadal na konci 14. století, bez později přidaných soch v barokním slohu.

Středověká lopota?

Na první pohled by se leckomu mohlo zdát, že gotika (potažmo celý středověk) byl epochou zpátečnickou ba dokonce primitivní. Není tomu tak. „Gotičtí mistři stavitelé disponovali mimořádnými technickými znalostmi. Co se týká stavebních strojů, jejich výkony si často nezadaly s našimi. Hlavní rozdíl spočíval v absenci elektrické energie a spalovacích motorů. Hojně využívali rumpály, kladkostroje, stavební jeřáby, průmyslové pily. K pohonu sloužila lidská či zvířecí síla, případně vodní energie.“ dodala ředitelka.

Kdy: 17. ledna až 10. dubna 2023, kromě pondělků každý den od 9:00 do 16:00

Kde: Masarykovo náměstí 16, Jílové u Prahy

Vstup: 80 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let ZDARMA

Fotogalerie
39 fotografií