Týmy v prvním kole odevzdaly svá portfolia a metodiku přípravy návrhu. „Není zcela obvyklé posuzovat v jedné soutěži tak multidisciplinární zadání a hledat týmy, které vytvoří funkční městský prostor, předefinují významný, ale problematický park, zapojí nové dopravní řešení a celé to zaklenou urbanistickým přístupem ctícím kontext, kontinuitu a komunitu,“ uvedl předseda odborné komise, architekt Jaroslav Wertig.

Do dalšího kola soutěže postoupil nizozemský ateliér West 8, dánské studio Henning Larsen Architects, konsorcium českého ateliéru Chybik+Kristof Architects a amerického studia Civitas, dále konsorcium českého studia re:architekti, italského ateliéru baukuh studio associato a italského studia Yellow Office a konsorcium španělského ateliéru Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. a české pobočky španělského architektonického ateliéru OCA Arquitectos.

Soutěž má formu tzv. soutěžního dialogu, při kterém se do přípravy návrhů s projektanty zapojí odborníci a zástupci magistrátu, dopravního podniku, SŽ a dalších zainteresovaných stran. Výsledky budou známy kolem poloviny příštího roku a s úpravami by se podle dřívějších informací mohlo začít v roce 2025 nebo 2026.

Návrh bude zahrnovat řešení tramvajové trati, která povede od Vinohradské třídy Vrchlického sady kolem nádraží a napojí se na nynější koleje v Bolzanově ulici. Dalším velkým projektem je samotná oblast Vrchlického sadů včetně navazujících veřejných prostranství. Poslední velkou částí zadání soutěže je rekonstrukce nové odbavovací haly nádraží, z jejíž střechy by se mělo pod zem přesunout nynější parkoviště. V případě prvních dvou zmíněných projektů bude investorem hlavní město, rekonstrukci haly bude mít na starosti SŽ.

Fotogalerie
18 fotografií