Institut plánování a rozvoje (IPR) v úterý 14. června dokončil studii, která koordinuje rozvoj lokality Nového Sedlce, kam patří i tramvajové propojení Nádraží Podbaba - Suchdol. Má za cíl zkoordinovat stávající projekty a také navrhuje novou zástavbu včetně veřejné vybavenosti. Nové tramvajové spojení uleví Vítěznému náměstí od vysokého provozu autobusů, sníží také s ním spojenou míru hluku a zlepší kvalitu ovzduší.

Cílová rovinka

Lokalita Nového Sedlce se rozkládá na území tří městských částí – Prahy 6, Suchdola a Lysolají. Z důvodu zlepšení koordinace rozvoje lokality, kde se střetávají zájmy jednotlivých městských částí, státu, města i soukromých osob, vznikla urbanistická studie, která předpokládá postupný rozvoj a doplnění výstavby na území o rozloze 32 hektarů. Studii už viděli zástupci městských částí i vlastníků. Nyní je připravena k projednání. Připomínky budou následně zapracovány a studie upravena k finálnímu schválení. 

Ulehčení dopravní smyčce

Současně s proměnou Nového Sedlce se budou též pokládat nové tramvajové koleje. „Vznikne propojení Strahova přes Kulaťák do Suchdola. Nová trať také pomůže ke zklidnění dopravy a uvolní městu ruce při revitalizaci Vítězného náměstí,” říká Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu), I. náměstek primátora.

Navíc se jedná o ekologičtější dopravu, která díky v budoucnu nižšímu provozu autobusů sníží v místě hluk i emise. Studie pomůže urychlit plánování a koordinaci jak tramvajové trati, tak výstavby bytů a s ní související veřejné vybavenosti. Je to i řešení naplňující klimatický závazek v oblasti ekologičtější dopravy. Trať se ale podle primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě) nezačne stavět dříve než za čtyři nebo pět let. 

Zbrusu Nový Sedlec

„Tramvajová trať umožní ve své trase na Suchdol zajistit plošnou dopravní obsluhu rozvojového území Nového Sedlce, která by jinak ani nebyla možná,“ komentuje záměr Adam Scheinherr. V ulicích Podbabská a Roztocká se předpokládá nezávislé vedení tratě a na jejím konci se uvažuje o vzniku záchytného parkoviště P+R. Koleje navážou na samostatné vedení trati v ulici Jugoslávských partyzánů, kde se dnes autobusy často dostávají do kolon. 

Tramvajová trať do Podbaby je i součástí Plánu udržitelné mobility hl. m. Prahy. Sníží uhlíkovou stopu, zvýší spolehlivosti dopravy a zlepší její dostupnost. Cestující ze Suchdola navíc získají přímé spojení s centrem města. Celý projekt navazuje na plánované propojení Prahy 6 a Prahy 8 tzv. severní tramvajovou tangentou.

Video
Video se připravuje ...

Green deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí? Videohub

Fotogalerie
4 fotografie