DPP zahájil letos 21. dubna stavbu prvního úseku z Pankráce na Olbrachtovu. Náklady na tuto část linky jsou zhruba 14,5 miliardy korun a práce potrvají 90 měsíců, tedy asi sedm a půl roku. V budoucnu povede metro až do Písnice a v plánu je rovněž jeho prodloužení směrem na sever na náměstí Míru.

Druhý úsek trasy D zahrnuje výstavbu tří stanic, a to Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory, tří mezistaničních tunelů a rovněž přístupových tunelů směrem dál na jih metropole. Součástí projektu jsou také další prostory pro technologická zařízení.

Geotechnický monitoring spočívá v pravidelných měřeních, pozorování a hodnocení podzemí a jeho reakcí na výstavbu. To stavbařům umožňuje včas reagovat na případné obtíže a přizpůsobit tomu další postup. Pasportizace se uskuteční před započetím stavby a je při ní zdokumentován stav konstrukcí budov v okolí stavby. Hodnotí se také odolnost budov a na základě průzkumu jsou pak do některých z nich rozmístěna čidla na měření případného pohybu.

Fotogalerie
24 fotografií