O hřbitově existují zaručené zprávy až počátkem 15. století. I tak patří k nejstarším židovským pohřebištím a zároveň největším židovským hřbitovům Evropy. Pro Židy znamená hřbitov v překladu dům života. Nebožtík totiž vstupuje do života budoucího a také podruhé vstupuje do pozemského života svými skutky. 

Na hřbitově v centru staré Prahy se pohřbívalo od roku 1439 do roku 1787. V historii se jeho velikost měnila – nejprve se rozšiřoval, po zániku židovského ghetta zmenšil. Velikostně nikdy nestačil, proto se na jednom místě kupí spousty náhrobků.

Vrstvy umrlců

Jelikož pražští židé neměli dostatek místa, kam ukládat k odpočinku zesnulé, museli si vystačit s místem, které momentálně v centru Prahy měli. Tradice jim zakazuje rušit místa posledního odpočinku. Rozhodli se pohřbívat nebožtíky ve vrstvách.

Židovský hřbitov v Praze 1 je vedle Staronové synagogy nejvýznamnější památkou pražského Židovského Města
Autor: Jan Dařílek

Na staré hroby vršili hlínu a do mohyly vkládali další těla. Počet mrtvých v mohyle se pozná podle počtu náhrobků navrchu. V nejvyšších mohylách je až 10 vrstev. Náhrobků tu sice stojí 12 tisíc, ale umrlci se počítají v desítkách tisíc.

Staří náhrobků se pozná podle tvaru a zašlosti. Zčernalé pravoúhlé pískovcové desky se datují do 15. a 16. století. Během nadcházejících let se objevují i mramorové renesanční náhrobky se zdobnými prvky. Počátek 17. století přinesl uzavřené hrobky na způsob stanů pro významné osobnosti. 

Kameny překypují symbolikou od 80. let 16. století. Znamení hojnosti a plodnosti je vinný hrozen, žehnající ruce značí potomka kněžského rodu Kohenů. Konvičku mají Levité. Zvířecí symboly vyjadřují zbožnost zesnulého, nebo jeho příjmení. Časté jsou také symboly povolání.

Významní Židé

Hned u vstupní branky je pochován David Ganz z roku 1613. Pracoval na dvoře Rudolfa II. Stýkal se zde s astronomem Johannesem Keplerem a Tycho Brahem. V těsné blízkosti se nachází pomník tiskařů Mordechaje Katze a jeho syna.

Otec Mordechaje založil tiskárnu, která tiskla a vydávala téměř 300 let. Kousek od zdi se nachází renesanční tumba rabiho Löwa. Pochován byl roku 1609 ve věku 97 let. Jeho učenosti se v Praze nevyrovnal prý žádný z předchůdců ani následovníků. Vedle něho spočívá i žena Pearl. 

Hrob se stal poutním místem. Lidé tu nechávají lístečky s osobními přáními. Podle pražské legendy byl rabi Löw tak bohumilný, že anděl smrti nemohl učence přemoci. Rabín mu vždy unikl. Smrt se převtělila do růže. Nevinná rabínova vnučka dala rabimu čuchnout a vůní smrt pronikla k jeho srdci. Vůbec první tumba na hřbitově patří Mordechaji Maiselovi. Zbudována byla roku 1601. 

Video
délka: 01:06.52
Video se připravuje ...

Místo odpočinku Židů, kteří žili ve starém Židovském Městě Youtube: Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze)

Fotogalerie
23 fotografií