Žádost o přezkumné řízení podalo územní pracoviště Národního památkového ústavu v Praze 19. listopadu. Petra Hrušová z tiskového odboru ministerstva kultury ve středu řekla, že ministerský odbor památkové péče žádost obdržel. "K podnětu byl vyžádán spisový materiál, proces je tedy na samotném počátku a nelze ho více komentovat," uvedla. "Ministerstvo kultury i pan ministr pochopitelně budou postupovat v souladu s právními předpisy, přičemž lze souhlasit se signatáři otevřeného dopisu v tom, že památková hodnota této funkcionalistické stavby je zjevná," doplnila.

Připravovaná přestavba domu, jemuž současní majitelé říkají Radost, má podle signatářů dopisu zvýšit krajní křídla budovy na dvojnásobnou výšku. "Tím se u této vzácné památky českého funkcionalismu poškodí její kompozice. Stejně škodlivé bude i zaplnění prostoru mezi křídly, které ji připraví o unikátní volný půdorys," uvádějí vysokoškolští pedagogové. Proti plánované přestavbě domu již dříve protestoval třeba Klub Za starou Prahu.

Budova Všeobecného penzijního ústavu od architektů Josefa Havlíčka a Karla Honzíka se po svém dokončení v roce 1934 setkala ve světových médiích s ohlasem, jakého už pole nich nedosáhla žádná jiná česká moderní stavba. V roce 1958 byla prohlášena za kulturní památku.

Narušení památkové péče

Odbor památkové péče na pražském magistrátu její přestavbu schválil letos 1. října. Signatáři dopisu pokládají takové narušení zásad památkové péče za nepřijatelné a obávají se toho, že "bude-li tato funkcionalistická stavba světového významu narušena, Praha tak bude v očích světové kulturní veřejnosti zostuzena".

Někdejší Dům odborových svazů vznikl původně jako Všeobecný penzijní ústav v letech 1932 až 1934. Díky výšce 52 metrů bývá budova označována za první český mrakodrap. V roce 1951 ji začala přebírat Ústřední rada odborů, v roce 1990 byla převedena z majetku ROH do majetku nově ustavených odborů. V roce 2018 odbory dům prodaly společnosti Siko. Dnes je jeho majitelem podle veřejných zdrojů společnost Dům Žižkov s hlavními akcionáři Vítězslavem Valou a Martinem Loudou. Nový majitel chce v budově zřídit nájemní byty, kanceláře, obchodní prostory i sklady, v domě se otevřelo kino a zpřístupnila terasa. Svůj záměr přestavby majitelé představují na webu.

Dopis podepsali třeba Richard Biegel, ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK, Jan Kristek, děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Martina Pachmanová, vedoucí Katedry teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Tomáš Pospiszyl, vedoucí Katedry teorie a dějiny umění Akademie výtvarných umění v Praze, Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR, Vít Vlnas, vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK nebo Jindřich Vybíral, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Fotogalerie
34 fotografií