V nesmyslných a vykonstruovaných soudních procesech bylo během komunistické diktatury v Československu odsouzeno přes čtvrt milionu Čechoslováků. Nejkrutější byla 50. léta, z velké části se na tom podepsala roztržka mezi Sovětským svazem a tehdejší Jugoslávií, která si na rozdíl od zbytku východního bloku dělala pod Titovým vedením tak trochu, co chtěla, což Stalin považoval za nepřípustné.

Čistky a antisemitismus

Moskva se rozhodla utužit disciplínu ve všech regionech, které byly pod její nadvládou a zavedla tzv. politické procesy. Jako jedni z prvních maďarský ministr zahraničí László Rajk a tajemník ústředního výboru bulharské komunistické strany Trajčo Kostov. Čistky měly nastat i v Československu, tehdejší komunistická strana tak neváhala obětovat svého někdejšího generálního tajemníka Rudolfa Slánského.

„Příprava procesu trvala rok. Klement Gottwald souhlasil s návrhem Sovětů na zatčení svého přítele a generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského z obavy, že do procesů bude vtažen on sám. Při zatčení 23. listopadu 1951 si vyslechl Slánský obvinění, že budoval paralelní mocenské centrum ve straně,“ vysvětluje Adam Drda na webu Paměti národa. Proces byl na objednávku Moskvy navíc silně zaměřen proti Židům, což bylo poněkud neuvěřitelné – od osvobození Osvětimi uběhlo pouhých 7 let, přesto jedenáct ze čtrnácti obžalovaných byli Židé a tehdejší vedení KSČ to i tak prezentovalo.

Obžalovaní byli nařčeni z nejrůznějších zločinů. Jednalo se o podvratnou činnost, velezradu, často byl ale skloňován i sionismus (ideový směr, který má za cíl přesídlení všech Židů do Izraele a vybudování židovského státu, pozn. red.). Antisemitsky orientované procesy vyvolaly ve světě ostrou reakci, tehdejší komunističtí předáci to ale vysvětlovali po svém „Antisionismus ještě není antisemitismus,“ okomentoval procesy tehdejší ministr školství Zdeněk Nejdlý.

Proces se přenášel „živě“

Proces se Slánským a dalšími 13 obžalovanými vynikal mezi ostatními ve východním bloku především počtem rozsudků smrti, jen tři odsouzení dostali doživotí (Artur London, Eugen Löbl a Vavro Hajdů). Ti byli pak v 60 letech nakonec rehabilitováni. V politických procesech logicky nešlo o soud v pravém slova smyslu. Vše bylo sehráno podle předem připraveného scénáře. Dopředu byly připraveny i rozsudky.  „Dáme jedenáct špagátů a tři doživotí,“ shrnul tehdy Klement Gotwald.

Sedm dní trvající proces přenášel „živě“ Český rozhlas. Národu sice strana sdělila, že jde o živý přenos, vše bylo pro jistotu ale o 15 minut zpožděno. Kdyby se náhodou někdo z obžalovaných nedržel předem připraveného doznání. „Zahajuji hlavní líčení před státním soudem proti skupině obviněných Rudolfu Slánskému a společníkům pro trestné činy velezrady, vyzvědačství, vojenské zrady a sabotáže,“ zní hlas ze záznamu tohoto politického procesu, který má český rozhlas dodnes k dispozici. Záznam dokonce nedávno digitalizoval a v současnosti je možné si celý proces poslechnout na webových stránkách Rozhlasu.

Fotogalerie
15 fotografií