V Praze zbývá dokončit část vnitřního okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která okruh napojí na D8. Vedení města nechalo předloni přepracovat původní projekt a proti dřívějšímu plánu na 4,2 kilometru tunelů nyní počítá s tím, že zahloubeno bude 8,5 kilometru úseku. Ten má celkem měřit asi 10,3 kilometru. Scheinherr řekl, že magistrát zažádal o všechna potřebná stanoviska, která by chtěl získat do poloviny příštího roku a poté požádat o územní rozhodnutí.

Geotechnický průzkum se uskutečnil s pomocí 92 vrtů v hloubce tři až 68 metrů a hodnotil geologické podloží stavby a také stav spodních vod. Výsledky průzkumu poslouží k tomu, aby projektanti konstrukci navrhli po statické stránce správně a s co nejmenším vlivem na okolní prostředí, například domy nad tunely.

Při další přípravě stavby město naváže podrobnějším průzkumem, který by se měl podle doporučení průzkumníků uskutečnit dalším monitoringem z povrchu a také vyhloubením tří průzkumných štol. Rout uvedl, že první z nich by měla vést pod Bílou skálou, další v trase budoucího Jarovského tunelu a třetí v části plánovaného tunelu v Malešicích. Vyhloubení štol je pode něj v komplikovaných pražských podmínkách nutné. „Je potřeba vidět ten masiv, jak se říká, naživo,“ řekl.

Dodal, že město by mělo s pracemi začít co nejdříve, i když bude podrobnější průzkum nutný až při přípravě dokumentace pro stavební povolení. „Často se stává, že termíny na odevzdání zpráv průzkumníků a projektantů se velmi blíží, což pak samozřejmě neumožňuje v plné výši zohlednit zjištěné skutečnosti,“ řekl Rout.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.

Fotogalerie
6 fotografií