Pracovníci PVK do kanalizační sítě nevstupovali a tzv. požerové nástrahy pokládali z povrchu. „Vše se odehrávalo za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek,“ sdělil Mrázek. Stejně jako loni byli deratizátoři kvůli pandemii covidu-19 vybaveni nejen běžnými ochrannými pomůckami, ale rovněž respirátory.

V pražské kanalizační síti žije několik milionů potkanů. Pravidelná deratizace udržuje jejich počet na přiměřené úrovni. Další ale žijí na povrchu okolo popelnic nebo v neošetřované zeleni, kam lidé vyhazují odpadky. „Dalšími problémovými místy jsou lokality obývané bezdomovci, kteří na pořádek příliš nehledí,“ dodal Mrázek.

PVK zásobují vodou zhruba 1,32 milionu obyvatel Prahy a 208 000 obyvatel Středočeského kraje. Délka vodovodní sítě včetně přípojek dosahuje 4415 kilometrů a délka kanalizační sítě včetně přípojek 4720 kilometrů.

Video
délka: 01:25.83

Pražské vodovody a kanalizace odstartovaly celoplošnou deratizaci. Daniel Vitouš

Fotogalerie
13 fotografií