Dodatek určuje parametry pro rozvoj celé lokality, která je ve vlastnictví hlavního města, a to zejména s ohledem na projekt městského nájemního bydlení. Dokument se rovněž dotýká dalšího postupu při rozvoji Ďolíčku včetně možnosti zajistit pěší propojení mezi Dannerovým parkem a Sámovou ulicí.

„Konstatujeme, že vnímáme stav v prostoru za neutěšený a po vzájemné dohodě definujeme styčné body vzájemné spolupráce,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09).

Strany se domluvily například na tom, že na proměnu prostoru okolo stadionu vznikne architektonická soutěž, dále že je třeba zrekonstruovat i stadion a že v jeho sousedství vznikne bytový dům. Shodly se i na tom, že v dané lokalitě je nedostatek parkovacích míst. „Zavazujeme se (magistrát), že budeme respektovat dokumenty městské části jako je generel prostranství nebo studie o okolí Botiče,“ řekl Hlaváček.

Dodatek rovněž definuje možné úpravy koryta Botiče a jeho okolí, které vycházejí z dokumentu vytvořeného městskou částí. Dodatek také deklaruje možnou spolupráci mezi magistrátem a Prahou 10 v souvislosti s plánem vybudovat v Přípotoční ulici na pozemcích jižně od Vršovické ulice sportovní halu.

Fotogalerie
9 fotografií