Výstavba nového vodovodního řadu je důležitá pro následující rekonstrukci ostatních vodovodních potrubí v této části Prahy. Pokud nevznikne, některé z nich by vůbec nebylo možné opravit. "V současné době hrozí v případě havárie či odstávky omezení zásobování pitnou vodou pro více než deset procent obyvatel Prahy. Na takový rozsah není v současnosti připraveno ani havarijní zásobování pitnou vodou," píše se v dokumentu.

3 stavby

Tzv. zakruhování vodovodního řadu se skládá ze tří staveb. První je 2400 metrů dlouhý úsek potrubí z Uhříněvsi do Pitkovic. Stavba je v této části již dokončená a probíhá její kolaudace.

Druhou částí je vodovodní řad z Pitkovic do Újezda u Průhonic, který měří 3400 metrů a je zároveň nejdelší stavbou. Na tento úsek je vydáno uzemní povolení, které bylo napadeno jedním z vlastníků pozemků. Odvolání nyní řeší úřady. Poslední částí je 2750 metrů dlouhý řad propojující středočeskou Jesenici a Újezd u Průhonic. V tomto případě je dokončená ověřovací studie navrhující optimální trasu přivaděče.

Cena za zajištění projektové přípravy a poskytnutí inženýrské činnosti pro přípravu stavby je podle návrhu smlouvy o spolupráci mezi magistrátem a městskou firmou Pražská vodohospodářská společnost (PVS) asi 11.99 milionu korun.

Praha plánuje v letech 2022 až 2026 investovat do vodohospodářské infrastruktury téměř 15,5 miliardy Kč. Nejvíc peněz je určeno na obnovu vodovodních řadů a opravy kanalizačních stok. Peníze získá město z pronájmu infrastruktury, kterou mají od PVS do roku 2028 pronajaty Pražské vodovody a kanalizace (PVK), které distribuují vodu v Praze. Většinovým vlastníkem PVK je Veolia a menšinovým Praha. Nájemné letos dosáhne 2,45 miliardy korun.