Průlet se měl se uskutečnit v sobotu v 19:50. Magistrát podobné akce neschvaluje, pouze je o nich informován. Příslušný odbor ministerstva obrany podle informací města stanovil minimální výšku pro průlet skupiny letounů na 500 stop, tedy asi 150 metrů. Akci schválila také Vojenská kancelář prezidenta republiky, uvedl dále magistrát.

„Tento způsob vytěžování historického centra považuji za neuctivý a nekulturní. Považuji za krajně nevhodné propojovat církevní témata s armádou," sdělil k tomu Hřib. S ohledem na soupeření militantních náboženských skupin ve světě je podle něj nyní podobné spojení ještě méně vhodné než kdy jindy. Průlet by podle něj také zbytečně ohrozil vodní ptactvo.

Primátor v tom smyslu už poslal dopis Vojtěchu Pokornému, který slavnosti řídí, a řediteli Muzea Karlova mostu Zdeňku Bergmanovi, který je sponzoruje. Primátor v dopisu, kromě zmíněných argumentů také připomněl, že město i přes nynější fiskální těžkosti na slavnosti přispělo 650.000 korunami.

Přelet nebude

Organizátoři nakonec přelet gripenů zrušili. „Svatojánský spolek bude respektovat přání pana primátora Hřiba a průlet nebude,” sdělil pro Novinky.cz Zdeněk Bergman. „V Praze jsme svědky přeletů při pietních aktech na Vítkově či na Klárově, který leží v bezprostřední blízkosti Vltavy. Není pravidlem, že armádní stroje doprovázejí vždy pouze akty pořádané samotným státem, ale také mnoha nestátními spolky a sdruženími, které udržují tradice,” dodal.

Svatojánské slavnosti byly v Praze už v době baroka, současní pořadatelé je obnovili v roce 2009. Slaví se vždy v předvečer svátku svatého Jana Nepomuckého, letos navíc připomenou 300 let od světcova blahořečení. Součástí programu bude podle webových stránek akce mše ve svatovítské katedrále, procesí na Karlův most, regata lodí, plavba otužilců, pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí a koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Přelet letounů na programu uveden není.