Díky nákupu by se měly sbírky NTM rozšířit o deset motorových a elektrických lokomotiv, jednu motorovou jednotku, sedm motorových vozů, čtyři přípojné vozy, 13 osobních vozů, osm služebních a poštovních vozů, 15 nákladních vozů, čtyři cisterny, dva vozy traťové údržby, jeden železniční jeřáb a jeden pár úzkorozchodných podvalníků.

Podle ministerstva a muzea tento soubor vozidel dokumentuje technický vývoj drážních vozidel společnosti Československé státní dráhy a ČD, „který není v tomto rozsahu a celistvosti jinak možné získat od jiného dodavatele“; neexistuje tak z technických důvodů možnost hospodářské soutěže. Zadavatel proto navrhuje pro zadání veřejné zakázky využití jednacího řízení bez uveřejnění

Podle materiálu určeného pro jednání vlády byla cena u 26 vozidel určena cenou vycházející ze znaleckého posudku a u 39 vozidel a podvalníků cenou vycházející z ceny železného šrotu. Ministerstvo kultury, které materiál předkládá, předpokládá uzavření smlouvy v prvním čtvrtletí letošního roku.

Národní technické muzeum má sbírku kolejových vozidel čítající v současnosti 165 položek. Sbírka se budovala převážně v letech 1927 až 1989. Tehdy byla kvůli omezené kapacitě depozitářů opomenuta některá vozidla (zejména osobní a nákladní vozy), případně tehdy ještě moderní vozidla. Navrhovaná akvizice má tento handicap napravit.

NTM získalo většinu vozidel z majetku ČSD či ČD do sbírky v letech 1920 až 2003 bezúplatným převodem. Většina sbírky kolejových vozidel však byla budována v 70. a 80. letech 20. století, zejména v souvislosti s ukončením parního provozu v roce 1980.

Od roku 2006 v souvislosti s modernizací vozového parku a ukončováním provozu další generace vozidel začali pracovníci NTM vytipovávat vozidla, která by mohla sbírku NTM obohatit. Kromě lokomotiv se zaměřili na další typy vozů, zejména na nákladní vozy, které dříve v NTM kvůli kapacitě chyběly. Úvahy o rozsáhlejší obohacení sbírky podpořilo v roce 2012 i získání Železničního depozitáře v Chomutově.

Fotogalerie
49 fotografií