Celkem 97 tramvají na zmíněných linkách je vybaveno zařízením, které prostřednictvím bluetooth komunikuje s aplikací. V aplikaci si lze vybrat ze dvou režimů. První je nastaven jako výchozí a uživatel dostane upozornění na nebezpečí pouze, pokud telefon používá. Ve druhém případě jej upozorní, i když je aplikace vypnuta a telefon uspaný.

Uživatele aplikace upozorní zvoněním i vibracemi. Varování se automaticky spustí, jakmile je tramvaj zhruba 100 až 120 metrů daleko. U některých typů telefonu je dosah 80 až 140 metrů.

„Pilotní provoz bude probíhat do konce letošního června. V létě jej vyhodnotíme a podle výsledků se rozhodneme, jestli vysílací zařízení nainstalujeme do všech našich tramvají,“ uvedl vedoucí tramvají DPP Milan Slunečko.

DPP v březnu 2019 zahájil kampaň Neskákej mi pod kola, při které například vyslal do ulic speciálně polepenou tramvaj. Na sobě má žlutý polep s nápisy a siluetami sražených chodců. Součástí je také tabule se skóre při nehodách mezi chodci a tramvají. Nápisy na voze upozorňují na prohřešky lidí. Nejčastější chybou je nepozornost a nedání přednosti tramvaji. V kampani bude DPP letos pokračovat.

Fotogalerie
18 fotografií