Když se asi před deseti lety objevily myšlenky nádraží zbourat, jako první se ozvaly středočeské obce a jejich starostové. Pro Středočechy především z Kolína, Kralup nad Vltavou a Kladna je to nejdůležitější spojení do Prahy, kam většina dojíždí za prací, ale i do školy. Od demolice se nakonec ustoupilo a místo toho se začala rekonstruovat historická hala.

Nejpalčivějším problémem současné Masaryčky je především její neprostupnost pro pěší. Úzký chodníček, který vede kolem nádraží, jistě není ani bezpečný ani dostatečně kapacitní. Navíc z důvodu špatné prostupnosti, si lidé často krátí cestu přes koleje, což je velmi nebezpečné a zvyšuje to riziko nehod.

Nový park a lepší propojení s okolím

Nejviditelnější změna, která nádraží čeká, bude parková úprava střech nad nástupišti. „V centru je velmi málo zeleně, proto nový park jistě ocení nejen cestující, kteří zde mohou počkat na spoj, ale i Pražané a turisté. Park bude mít funkci nejen estetickou, ale především praktickou. Díky němu se vytvoří potřebné pěší propojení mezi ulicí Opletalova a Na Florenci. Navíc z parku povede samostatná rampa, která nádraží propojí s křižovatkou U Bulhara,“ vysvětluje Marek Illiaš tiskový mluvčí Správy železnic.

Park bude s nástupišti propojen eskalátory, klasickými schody a samozřejmě i bezbariérově, tedy výtahy. Eskalátory nově také povedou do ulice Na Florenci a do Opletalovy ulice. „Novinkou bude také pěší propojení Masarykova nádraží na západní straně s linkou metra C a autobusovým nádražím Florenc. Podobně jako tomu je v současné době na jeho východní straně s linkou metr B a tramvajovým spojením,“ dodává Illiaš.

Ekologické spojení do Kladna a na letiště

Masaryčka je nevytíženějším nádražím v Praze. Projede tudy až 350 vlaků denně. V rámci rekonstrukce se počítá i se zkapacitněním tratě do Kladna, kde také vznikne odbočka na letiště. Trať by nově měla být dvoukolejná, proto se zvýší i počet kolejí na samotném nádraží ze 7 na 9. Až nové vlakové propojení vznikne, počítá se, že vlaky do Kladna budou vyjíždět každých 15 minut a vlaky na letiště každých 10 minut.

V rámci rekonstrukce získá nádraží nové zastřešení, opraví se samotná nástupiště a vymění se i mobiliář. Dojde také k úpravě stávajících kolejí, díky které se zvýší rychlost vlaků ve směru na libeň až na 100 km/h. Masaryčka by tak měla pomoc s odlehčením automobilové dopravy a to nejen směrem do Kladna a na letiště, ale i do dalších středočeských měst.

Fotogalerie
30 fotografií