Přípravu stavby nových projektů má na starost Pražská developerská společnost (PDS), kterou letos založil pražský magistrát. Náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09), který má na starost územní rozvoj, poznamenal, že současné vedení města se podle něj v oblasti majetku snaží hlavně o aktivní přístup k majetku.

„Pozemky se neprodávají, ale naopak se zvyšuje jejich hodnota, a proto hlavním parníkem naší pomyslné flotily je městský developer,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09), který má na starost územní rozvoj. Organizace má již 8 zaměstnanců a podle náměstka by se měla rozrůst až na dvacet lidí. Hlavní úkol by měl být příprava projektů ve prospěch města a bydlení pro různé vrstvy obyvatel. Jejím úkolem je také jednat se soukromými developery. „Naší vizí je, že by v budoucnu mělo vznikat zhruba 10 tisíc bytů ročně s tím, že městská výstavba by měla být kolem 2 tisíc,“ řekl k plánům do budoucna.

Nově byty na  Palmovce

Náměstek jako největší z vytipovaných projektů zmínil pozemky u metra Palmovka, které vlastní magistrát, městská část a dopravní podnik. V budoucnu by tam podle něj měla vzniknout menší čtvrť s parkem. Další velké parcely jsou v oblasti, kde je plánována nová stanice linky metra D Nové Dvory. U ní by podle náměstka mělo vzniknout lokální centrum s bydlením, obchody a kulturním domem. Do konce volebního období v roce 2022 by měl vzniknout konkrétní investiční záměr

Budujme komplexní čtvrti

Vzniká také nová metodika spolupráce s developery, která určuje pravidla, jak by měly soukromé firmy přispívat k rozvoji města. V budoucnu by developeři měli kromě obytných domů budovat i infrastrukturu nebo například školy a městu tím v podstatě vracet nějakou hodnotu za to, že změnilo územní plán a umožnilo jim stavět. „Smyslem primárně není vybrat peníze, ale vybudovat komplexní městské čtvrti,“ doplnil k tomu Hlaváček. V současnosti se jedná o projektech v Bubnech nebo v Letňanech. Změny územního plánu se také podle něj výrazně zrychlily.

Plány na příští rok

Zmínil, že právě beze všech dohod a změn územního plánu nemůžou vznikat velké projekty, které Praha plánuje jako například chystaná nová pražská filharmonie. U té předpokládá, že by se v polovině příštího roku mohla vyhlásit velká mezinárodní soutěž. Jako další z plánovaných projektů, které by měly proměnit podobu Prahy, zmínil rozvoj Petřína. Kolem toho vznikla velká diskuse a zvedl se i odpor z řad místních obyvatel.  Původní projekt označil jako poněkud nešťastný. „Místní z toho byli celkem oprávněně nešťastní a práce jsme zastavili a vytvořili nový proces participace,“ řekl náměstek Hlaváček. Na jaře by se měly konat veřejné diskuse.

Jako velkou výzvu pro další roky označil Strahovský stadion, kde by mělo být v budoucnu mimo jiné Muzeum paměti 20. století. Měla by se vypsat architektonická soutěž poté, co vznikne koncepce celého území. Kromě investice města se počítá i se spoluprací se soukromým developerem. Kromě toho by měly na Strahově vzniknout nové koleje ČVUT.  

Konec matrjošek

Praha podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) se během působení současné koalice rozloučila s řadou podniků, které z jeho pohledu centru příliš neprospívaly. „Dělali jsme velkou revizi nájemních smluv, přistoupili jsme k mnoha výpovědím,“ řekl ke svému působení na magistrátu. Zmínil, že například skončily prodejny suvenýru s matrjoškami, s podobiznami diktátorů nebo i například knihkupectví, které prodávalo věci s nacistickou tematikou.

Zmínil, že město se také teď nesnaží majetku zbavovat, ale spíše ho získat.  „V posledních letech město více nakupuje, než prodává,“ uvedl. Historicky se podle něj stávalo, že město nevlastnilo pozemky pod různými páteřními komunikacemi, kde měly vést například tramvajové trati nebo linky metra. Jako velkou výzvu vidí řešení současné koronavirové krize a její dopad na podnikatele hlavně v centru Prahy. To by se podle něj mělo v příštích letech více orientovat na služby pro běžné Pražany, protože turisté tu můžou chybět ještě i třeba rok nebo dva.

Návrat života do centra

S úbytkem turistů také odchází některé podniky z nájmů nebytových prostor. Město chce i s Prahou 1, která vlastní velké množství prostor i se soukromými vlastníky. Magistrát u prostor, které vlastní město také nebude brát při výběru nájemníků pouze výši nájmů, ale povahu nabízených služeb. „Je to o tom pokoušet se obsazovat prostory subjekty, které tam přinesou život,“ dodal. Představoval by si, že v centru by mělo být více prodejen

Bude se šetřit?

Radní pro majetek připustil, že kvůli koronavirové krizi budou muset hledat někde úspory. Měly by se opravovat hlavně objekty, které jsou v havarijním stavu. Chce však zachovat investice do infrastruktury i nákupy strategicky důležitých pozemků například pro stavbu metra nebo tramvajových tratí. Náměstek Hlaváček si myslí, že panuje veskrze shoda na to, že by se neměla odkládat příprava investic. Zastavit velké akce jako je příprava nové filharmonie by byla podle něj velká chyba.

Fotogalerie
78 fotografií