Nemocnice by se podle představ magistrátu měla stát součástí tzv. metropolitní sítě zdravotnických zařízení, která by měla zlepšit spolupráci mezi například záchrannou službou a dalšími pražskými zdravotnickými zařízeními. Její páteří by se měla stát právě Nemocnice Na Františku, kde by mohlo vzniknout i stanoviště záchranky.

Čekání na dotaci

Její provoz magistrát v minulých letech dotoval a Praha 1 o příspěvek na provoz opět požádala letos v červnu, hlavní město na to zatím ale nereagovalo. Starosta Hejma nemocnici považuje za „rodinné stříbro“ a upozornil, že ji městská část financuje již 20 let a investovala do ní zhruba 2 miliardy korun. Přestože si ji chce nyní vedení radnice ponechat, souhlasí s ideou zapojení do plánované metropolitní sítě a chce o něm jednat, akorát na základě spolupráce a ne vyloženě převodem na hlavní město. „Podíl pacientů z Prahy je pod 20 procent. Připadá nám nefér, že bychom to měli financovat sami,“ říká.

Praha 1 proto přišla s dodatkem k memorandu o spolupráci už z roku 2018, který rada městské části schválila již na konci srpna a ve středu záměr jednat s hlavním městem o nastavení spolupráce potvrdilo i zastupitelstvo. Chce však také jednat o požadované dotaci. „My jsme připraveni nemocnici dát do systému, ale na druhou stranu chceme, aby nám město přispělo na provoz,“ doplnil starosta Hejma. 

Bude se jednat?

Zdravotnictví má na magistrátu v gesci radní Milena Johnová (Praha Sobě), ta zatím dodatek k memorandu Prahy 1 bere jako příslib jednání, ke kterému však zatím nedošlo. „Praha pokračuje na přípravě metropolitního zdravotnictví nezávisle na tom, jak dopadne jednání s MČ Praha 1 o společném řízení NNF a jejím financování. Paní radní Johnová se pokouší dojednat s panem starostou schůzku o dalším postupu poté, co poslali návrh dodatku k memorandu. Bohužel sekretariát pana starosty nijak nereaguje na opakované žádosti o schůzku,“ uvedla mluvčí Prahy Sobě Cecílie Antůšková. 

Aby se situace někam pohnula, je nutné, aby o spolupráci i dotaci začala jednat rada hl. města a následně i zastupitelstvo. Podle starosty Hejmy by se radní Johnová mohla v nejbližší době na radu toto téma přinést. „Máme přislíbeno, že to dá neprodleně na některou z příštích rad a že se to dostane k projednání na říjnové zastupitelstvo hlavního města,“ dodal. Ideální by podle něj bylo, aby se odsouhlasilo znění dodatku k memorandu, čímž by se potvrdilo to, že obě strany mají zájem spolupracovat a vymyslet funkční model spolupráce do konce roku, a také, aby se odsouhlasila dotace pro nemocnici. 

Hazard s nemocnicí

Z řad opozice na Praze 1 zazněla i poměrně ostrá kritika od exstarosty Pavla Čižinského (Praha Sobě), který převod na hlavní město podporoval, před středečním zastupitelstvem uvedl, že radnice „opětovně hazarduje s nemocnicí, tentokrát tak, že nemocnici nedalo dostatek peněz na provoz," a domnívá se, že by Praha 1 jednoduše měla zbytek peněz doplatit sama. 

Podle rovněž opozičního zastupitele Davida Bodečka (Piráti) se nemocnice stala nástrojem politického boje a sám úplně nerozumí tomu, proč se nedokázaly obě strany doposud dohodnout. Sám souhlasí s tím, aby se hlavní město na financování podílelo. Také potvrdil, že by se podle jeho informací mohl v říjnu materiál týkající se nemocnice dostat na zastupitelstvo hl. města. „Doufám, že podmínky a záruky směrem k Praze 1 budou takové, aby byly splnitelné a zároveň bude dodrženo stanovisko současného vedení Prahy 1, že nemocnice zůstane městské části,“ uvedl.  

Neléčíme jen lidi z centra

Mluvčí Nemocnice Na Františku uvedla, že vedení Prahy 1 nemocnici ujistilo, že od konce roku se situace vyřeší. „Od našeho zřizovatele, kterým je Praha 1, jsme v letošním roce obdrželi více než 40 milionů korun a i nadále jsme jím financováni. Pokud by se na financování nemocnice podílel i Magistrát hlavního města Prahy, samozřejmě bychom to uvítali, jelikož poskytujeme zdravotní péči pacientům z celé Prahy, nikoliv pouze z Prahy 1,“ dodala mluvčí Lucie Krausová.

Fotogalerie
9 fotografií