Kůrovec a nepříznivé počasí, to jsou v posledních letech nejčastější problémy pražských lesníků. V tomto případě se nepříznivým počasím rozumí sucho a vysoké teploty. Tuhle kombinaci totiž kůrovec miluje ze všeho nejvíce. „V našich lesích se dlouhodobě potýkáme se zvýšenými, někdy až tropickými teplotami v letním období, které doprovází sucho, a napomáhá tak k oslabení kondice a usychání stromů. A pak samozřejmě kůrovec,“ uvedla mluvčí Lesů hlavního města Prahy Petra Fišerová.

Sucho a kůrovec. Mor pražských lesů

V pražských lesích trpí suchem všechny druhy dřevin, jehličnaté i listnaté. Nejvíce náchylné jsou pak smrky, borovice a modříny. „Smrky a modříny jsou vlivem několikaletých zvýšených teplot s absencí srážek a poklesem spodní vody vystaveny dlouhodobému nekomfortu, jsou oslabené a daleko častěji podléhají napadení kůrovcem,“ vysvětluje Ladislav Kadeřábek z lesního úseku Hodkovičky.

Stromům neprospívá ani neustále se snižující hladina spodní vody. „Tento problém mají především borovice, ale vidíme ho dokonce i u listnatých druhů, jako je dub, buk a další. Vzrostlé dospělé stromy svým kořenovým systémem nedosáhnou na vodu a hynou,“ dodal Kadeřábek.

Postižené stromy je nutné vykácet

Pražští lesníci se ale nevzdávají a do boje jak s broukem, tak se suchem se vydali v plné polní. „V lokalitách postižených kůrovcem musíme odstraňovat nejen suché a nemocné stromy, u kterých je to patrné na první pohled, ale také zdánlivě zdravé zelené dřeviny, které jsou bohužel již pod kůrou napadeny škůdci. Jejich včasným odstraněním můžeme omezit další šíření těchto nenápadných, ale smrtonosných škůdců,“ upozornil lesník.

Nová výsadba je pestřejší

Poté, co jsou nemocné stromy vykáceny, na volných pasekách lesníci vysázejí nové stromy. „Při výsadbách v pražských lesích již dlouhodobě nepoužíváme nevhodný smrk, ale vybíráme vhodnější druhovou skladbu, při které vycházíme z přirozeného složení původních porostů a stanovištních podmínek v jednotlivých lokalitách. Vysazujeme tak převážně listnáče, jako dub zimní, dub letní, buk lesní, lípu malolistou, které doplňujeme například třešní ptačí, různými druhy javorů nebo habrem. Z jehličnatých druhů používáme například jedli bělokorou,“ uzavřel Kadeřábek

V lese pozor na techniku

Ladislav Kadeřábek z lesního úseku Hodkovičky, pod které spadají nejvíce postižené lokality Kunratického lesa a Modřanské rokle, také návštěvníky upozorňuje, že se kvůli akutním zásahům kvůli kůrovci v lese pohybují jednak lesní dělníci, jednak větší množství techniky. Proto prosí všechny návštěvníky nejen zmíněných lokalit o zvýšenou opatrnost.

Pražané by také měli mít na paměti, že od úterý 28. července je na základě výstrahy před nebezpečím požáru zakázáno rozdělávat oheň ve všech parcích, zahradách, lesích a lesoparcích, a to do 50 metrů od kraje. Toto nařízení bude platit až do odvolání.

Fotogalerie
74 fotografií