Na lékařskou dráhu se Pavel Kabíček vypravil po vzoru svého tatínka, který je rovněž lékařem. „Odmalička jsem měl poměrně jasno, co jednou budu chtít dělat. A v průběhu dospívání jsem si uvědomil, že podobně jako tatínek i já bych se rád z medicínského hlediska věnoval dětem,“ uvedl. Již tři roky po svém absolutoriu před 30 lety se začal věnovat problémům dospívajících. Intoxikace alkoholem, které by vyžadovaly hospitalizaci, byly tehdy mnohem méně časté než v dnešní době.

Pád bariér

Každá disciplína medicíny se v průběhu let vyvíjí. Totéž platí i o medicíně dospívajících. Fenomén rizikového chování je ve světě studován od padesátých let minulého století. „U nás rizikové chování výrazně stouplo v devadesátých letech, patří k němu i nadměrné pití alkoholu u mládeže,“ sdílí primář své zkušenosti.

Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) referovalo v roce 1995 časté pití nadměrných dávek alkoholu, třikrát a častěji v posledních třiceti dnech, 19,9 % chlapců a 6,6 % děvčat, v roce 1999 už to bylo 24 % chlapců a 10,4 % děvčat.

Akutní opilost, otrava – třeba i životní problém

V Thomayerově nemocnici, tak jako na dalších dětských lůžkových odděleních, přijímají děti a dospívající s intoxikací alkoholem. Na JIP měli nejmladšího pacienta s tímto problémem ve věku 11 let! Ve zcela nedávné době byla na JIP přijata dívka s těžkou poruchou vědomí s hodnotou 3,6 promile alkoholu v krvi! „Ta se ještě vyhnula umělé plicní ventilaci, nicméně patnáctiletý hoch, který měl 2,2 promile alkoholu v krvi, musel být intubován, protože při poruše vědomí aspiroval zvratky,“ upozorňuje lékař.

Počty dospívajících, kteří jsou přijímáni pro intoxikaci alkoholem, v posledních letech kolísají, bohužel na vysokých hodnotách. „Průměrný věk je 15 let, chlapci převažují, ale v některých letech byl poměr chlapců a děvčat zcela vyrovnaný,“ upozorňuje doktor Kabíček.

„Alkohol ve větším množství je tlumivá droga, po první fázi určitého rozjaření nastává útlum: porucha vědomí, v nejtěžších případech útlum dýchání a pokles krevního tlaku,“ popisuje účinky alkoholu na organismus lékař. „Naši dospívající pijí nejraději ve skupince někde venku, třeba v parku. Pokud tam jeden z nich ztratí vědomí, trvá přivolání pomoci řadu minut. V chladném počasí hrozí podchlazení, protože alkohol rozšiřuje periferní cévy a přispívá ke ztrátě tepla. Dalším rizikem je tendence zvracet a zvratky vdechnout.“

To ale nejsou všechna rizika, která takový velmi často první experiment s alkoholem přináší. „Dospívající s poruchou vědomí je vystaven vysokému riziku úrazu, například agresivního napadení nebo nechtěnému či nechráněnému sexu,“ podotýká lékař.

Průběh hospitalizace

Hospitalizace z tohoto důvodu mají sezonní výskyt. Ve dnech těsně před prázdninami, před svátky přijímá JIP někdy i několik případů denně. „Posléze je zase období, kdy tyto příjmy nemáme. Opilost, která si vyžádá hospitalizaci, je většinou po pití destilátu,“ uvádí primář.

„Inkriminovaný čas je večer a v noci, chlapce nebo dívku přiváží rychlá zdravotnická pomoc s různě závažnou poruchou vědomí. Pacient bývá špinavý, často zvrací, podrobně se zabýváme přítomností známek úrazu,“ popisuje lékař, jak taková hospitalizace vypadá.

Pavel Kabíček je primářem Pediatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči. V rámci své lékařské odbornosti se nezřídka setkává s případy, kdy se děti a mladiství opijí alkoholem.
Pavel Kabíček je primářem Pediatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči. V rámci své lékařské odbornosti se nezřídka setkává s případy, kdy se děti a mladiství opijí alkoholem.
Autor: Thomayerova nemocnice

„Velmi nepříjemné jsou stavy agresivity, které otravu alkoholem někdy provázejí. Uvědomme si, že opilý chlapec nebo dívka musí být umístěni na jednotku intenzivní péče, kde leží třeba kojenec se sepsí. Taková situace je pak velmi náročná pro ošetřující personál,“ líčí. „Nutné je zbavit adolescenta špinavých svršků, zajistit periferní žílu a infuzi, provést odběry krve a napojit jej na monitory dechu, srdeční akce a tlaku.“

„O celé situaci okamžitě informujeme rodiče. Pokud při prvním ošetření figuruje policie, jsou informováni již od ní a ještě v průběhu noci přijíždějí. S nimi také hned doplňujeme anamnézu, zda dospívající netrpí nějakým chronickým onemocněním nebo alergií. Při nekomplikovaném průběhu pak netrvá hospitalizace dlouho, druhý den odpoledne je dospívající většinou propuštěn.“

Problémy teď a potom

O alkoholu se obecně ví, že při jeho dlouhodobé konzumaci dochází k poškození důležitých orgánů, zejména mozku a jater. V případě mladistvých přináší pití alkoholu hlavně akutní intoxikace a potíže v podobě úrazů nebo nevyzpytatelných okolností. „Rozvoj dlouhodobého problému s alkoholem, jako je závislost nebo orgánové postižení, je výsledkem většinou delší doby zneužívání,“ říká lékař.

„Přesto už ve věku 15–19 let je u nás pro chronický problém s alkoholem léčeno v ambulantních psychiatrických zařízeních kolem 300 adolescentů. Rozvoj závislosti na alkoholu není u adolescentů častý, ale je třeba poznamenat, že při nadměrném pití se závislost vyvíjí snadněji než v dospělém věku,“ podotýká.

Pitím nadměrných dávek alkoholu se ve statistických studiích myslí požití pěti a více „modelových“ sklenic alkoholu – tedy buď pěti půllitrů piva, „dvoudeci“ vína nebo „panáků“ destilátu – při jednom posezení. „Je zarážející, že s tímto nadměrným pitím má u nás v 16 letech zkušenost 42 % adolescentů, což je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi vysoko nad průměrem. Pití alkoholu v posledních třiceti dnech udává dokonce 68,5 % našich šestnáctiletých, přitom evropský průměr je 47,5 %.“

Na co si dát pozor?

Prevence rizikového chování adolescentů by měla být zadáním pro celou společnost. Takové působení může být úspěšné, jestliže přichází k dospívajícímu souhlasně z různých směrů. Základem je harmonická rodinná výchova, v rodině by neměl často figurovat alkohol, určitě ne opilost nebo alkohol za volantem!

Problematické s ohledem na výchovu dětí je často požívání alkoholu doma. Nemluvě o usedání za volant v opilosti! (Ilustrační foto)
Problematické s ohledem na výchovu dětí je často požívání alkoholu doma. Nemluvě o usedání za volant v opilosti! (Ilustrační foto)
Autor: Profimedia.cz - ilustrace

Další směr je školní prevence a výchova ke zdraví. „V dnešní době se metodika školní prevence zlepšuje. My se snažíme do poradenství o návykových látkách »vtáhnout« i praktické lékaře pro děti a dorost, kteří by měli umět informovat dospívající a rodiče o riziku zneužívání návykových látek a pomoci tam, kde již tento problém existuje.“

Jak poznat, že je něco v nepořádku? „Prvními známkami rizikového chování bývá rychlé zhoršení školního prospěchu, změny chování, zanechání dřívějších pěkných zájmů a koníčků. Pokud rodič tyto projevy vidí, musí se jistě snažit působit výchovně. To představuje trvalý přátelský zájem o školní prospěch, o kamarády, trávení volného času,“ vyjmenovává primář. „Pokud však není úspěšný, doporučujeme, aby se obrátil na praktického lékaře pro děti a dorost, který může pomoci celou situaci řešit.“

Fotogalerie
15 fotografií