V podolské porodnici se narodí zhruba pět tisíc dětí ročně, patří tak k nejvytíženějším zařízením tohoto typu v republice. Koronavirová krize proto znamenala obrovskou hrozbu jak pro personál ústavu, tak i pro rodičky a rodiče. „Neměli jsme žádné izolační pokoje pro pacienty s respirační nákazou,“ vysvětlila pro Blesk.cz doktorka Marcela Křížová, která je ústavní hygieničkou.

„Museli jsme tedy vytvořit systém, jak takovou izolaci zařídit pro každý typ pacientky, která k nám přichází,“ zmiňuje hygienička. Ne každá pacientka v porodnici přitom přichází s tímtéž, tedy kvůli termínu porodu a případným komplikacím během těhotenství. Do ÚPMD totiž standardně dochází ženy také za operačními zákroky či v případech náhlého krvácení, které je gynekologického rázu, dále může jít i o onkologickou léčbu atd. Podle Křížové se nicméně situace zvládnout musela, a taky ji personál skvěle zvládl – byť s obtížemi.

„Cílem všech opatření proto bylo zabezpečit péči všem pacientkám a jejich novorozencům v nezměněném rozsahu a zároveň zabránit zavlečení nákazy do naší nemocnice,“ říká Křížová. „Onemocnění jakéhokoliv zaměstnance by znamenalo karanténu pro mnoho dalších s ohrožením zajištění provozu.“

Život pro celou republiku

Omezení provozu, i kdyby jen drobnějšího rázu, nepřicházelo v úvahu. „Je třeba si uvědomit, že v naší porodnici se narodí 5 % dětí z celé ČR - tedy každé dvacáté,“ uvádí hygienička. „Uzavření této jednotky by bylo vážným zásahem pro poskytování adekvátní péče pro tyto děti v rámci nejen Prahy, ale i celé republiky,“ dodává s tím, že po dobu koronavirové krize nenastal ani pokles počtu porodů.

„Zaznamenali jsme jen nižší počet plánovaných gynekologických operací. Pacientky měly obavy podstoupit tyto odložitelné operace v době krize. Počet porodů ale máme stejný jako v předcházejících letech,“ vysvětlila Křížová.

Online kurzy, omezené návštěvy

Aby byl plynulý chod porodnice zajištěn, došlo v ÚPMD k řadě opatření – mnohdy i nepopulárních. Pochopitelné bylo celoplošné zavedení roušek, rozmístění dezinfekce a nařízení povinných rozestupů. Porodnice zároveň omezila vstup všem, kteří nebyli nezbytní, což se týkalo pochopitelně i úplného zákazu návštěv, doprovodu k vyšetřením apod.

Velkou vlnu nevole obecně vzbudilo vládní nařízení, kterým se zakazovala přítomnost otců u porodu. Na internetu k tomu dokonce vznikla petice, která více než 41 tisíci hlasy volala po tom, aby i přes riziko šíření koronavirové nákazy mohli být nastávající tatínkové u porodu přítomni. ÚPMD také zajistil online předporodní kurzy.

Aby bylo co nejvíce umenšeno riziko nákazy personálu, stranou nezůstala ani oblast dojíždění do areálu nemocnice. „Pro zaměstnance jsme ještě před zrušením zón placeného stání zajistili vyhrazená místa k parkování před nemocnicí s cílem omezit používání MHD k cestám do zaměstnání,“ uvedla Křížová. Tak jako v jiných nemocnicích se pak personál rozdělil na několik týmů, které se spolu vzájemně nepotkávaly. Jak se ukázalo, veškerá nařízení a preventivní opatření přinesla kýžené ovoce. „Nikdo ze zaměstnanců neonemocněl,“ sdělila hygienička.

Plusy i minusy

V prvních týdnech koronakrize na svých webových stránkách ÚPMD uvedl, že se potýká s „kritickým nedostatkem ochranných zdravotnických prostředků, zejména jednorázových roušek“. Sdělení vyvolalo velkou empatii ze strany veřejnosti a porodnice obdržela řadu ochranných pomůcek v podobě darů. V jejich shánění ale nemocnice též nezahálela.

„Postupně jsme si pořídili dostatečnou zásobu ochranných pomůcek a dezinfekce. Pochopitelně jsme tedy měli vyšší výdaje a k tomu také nižší příjmy z důvodu menšího množství plánovaných operací,“ vysvětlila hygienička. Na druhou stranu jsou jistě všichni v porodnici, a to včetně maminek, mnohem raději, že i tyto vynaložené prostředky nepřišly vniveč a chod nemocnice zůstal zachován.

Ještě není konec

„V současné chvíli však riziko koronaviru pro naši nemocnici zůstává. Virus nezmizel a s jeho všudypřítomností se budeme muset naučit pracovat a žít. Vakcína, nutná pro návrat do minulého světa, je v nedohlednu, zejména s ohledem na požadavek její bezpečnosti a masové dostupnosti,“ zdvihá Křížová varovně prst.

Fotogalerie
21 fotografií