Podání námitek potvrdila serveru mluvčí Eurovie Iveta Štočková. „Domníváme se, že podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jsou v rozporu se základními zásadami zadávacího řízení, zejména se zásadou rovnosti účastníků řízení, zákazu diskriminace a transparentnosti. Zároveň máme za to, že došlo k porušení zásad 4E, tedy zabezpečení hospodárnosti a efektivního vynakládání veřejných prostředků," uvedla mluvčí.

Námitky Eurovia sepsala na 131 stran. Podle Eurovie je „zcela zjevné, že zadavatel diplomaticky řečeno ,preferuje' některé z účastníků zadávacího řízení“. Doba na podání nabídky byla podle Eurovie velmi krátká pro firmy, které se na geologickém průzkumu nepodílí. „Připravit v dané lhůtě odpovědným způsobem nabídku na tak složitou zakázku není možné ani v ideálních podmínkách, natož pak v podmínkách probíhající pandemie,“ píše Eurovia v dokumentu.

Eurovia podle webu upozornila, že DPP vyhověl Metrostavu a Hochtiefu ve zpřísnění požadavků na zadávací dokumentaci. „A to dokonce přidáním jimi navrhovaného člena realizačního týmu a požadavku na znalost českého jazyka bez použití tlumočníka. Pozoruhodná je i shoda obou společností v jejich odpovědích. Obě společnosti napadl zcela totožný požadavek na nového člena realizačního týmu, a to včetně parametrů. Obě společnosti shodně požadují k realizačnímu týmu český jazyk bez tlumočníka,“ uvedla Eurovia.

„Námitky jsou běžné“

Podle Šabíka je poměrně běžné, že účastníci podávají námitky. „Tendr na zhotovitele prvního úseku metra D Pankrác-Olbrachtova je velkou a složitou zakázkou, bylo by pro nás proto překvapením, pokud by žádné námitky nebyly podány. Jako zadavatel jsme se s nimi vypořádali podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ řekl Šabík.

Vítěz tendru zatím není vybrán, v současnosti pokračuje posuzování splnění požadované kvalifikace, technických specifikací a dalších podmínek stanovených v zadávací dokumentaci zakázky. Podle Šabíka není do ukončení soutěže možné poskytovat další komentáře.

Serveru Zdopravy.cz potvrdily účast dvě firmy: Hochtief a Strabag. Další jistou účastnicí je podle zdrojů serveru společnost Subterra. Skanska na přímý dotaz svoji účast nevyvrátila ani nepotvrdila, píše web. Vzhledem k velikosti zakázky je podle serveru jisté, že firmy půjdou do soutěže často ve sdruženích. Subterra patří do skupiny Metrostav, ten se nepřihlásil. Důvodem může být jeho nepravomocné odsouzení v korupční kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, podle kterého nesmí tři roky podávat nabídky ve veřejných zakázkách, uzavřel server.

Video
délka: 02:44.31

Vedení pražského magistrátu a generální ředitel dopravního podniku k zahájení výstavby metra D. Daniel Vitouš

Fotogalerie
26 fotografií