„Chceme připomenout sté výročí od vzniku vlajky České republiky. Jako na jeden z našich národních symbolů na ni můžeme být patřičně hrdí. Navíc výročí připadlo na mimořádné období nouzového stavu,“ vysvětlila Renáta Zajíčková, starostka Prahy 5 své rozhodnutí a zároveň vyzvala, aby se k iniciativě radnice připojili i další. „K akci se připojily i veřejné základní školy Prahy 5. Jste-li majitelem domu a máte-li možnost vlajku vyvěsit, budeme rádi, když se k nám připojíte,“ řekla.

Zrekonstruované stožáry

Spolu se státní vlajkou je na budově radnice ve Štefánikově ulici na opravených historických stožárech vyvěšena rovněž vlajka MČ Praha 5. Obě vlajky budou na nově zrekonstruovaných historických stožárech vyvěšeny celoročně. MČ Praha 5 k výročí 100 let od vzniku státní vlajky zajistila opravu a rekonstrukci historických stožárů, které se nepoužívaly zhruba 30 let. Zároveň došlo k částečnému vyčištění novorenesanční fasády průčelí radnice s plastikami.

Ukradený znak

Barvy smíchovské vlajky jsou odvozeny z barev znaku, skládá ze tří vodorovných pruhů v barvě bílé, červené a zlaté. A právě znak Prahy 5 má lehce kontroverzní historii, byl totiž užíván více jak 50 let neprávem. Smíchovští začali používat znak podobný dnešnímu již v r. 1849, avšak neoprávněně, šlo o takzvaný uzurpovaný znak.  Smíchov ho legálně mohl používat až tehdy, když ho císař František Josef povýšil na město. To se stalo dne 21. 1. 1904.

„Znak Smíchova, vyjadřuje bývalé jurisdikce na zdejším území. Pražskou svrchovanost připomíná hlavní štítová figura, odvozená ze znaku Prahy. Štítek s českým lvem představuje úřad perkmistra hor viničních a úřad purkrabího Pražského hradu. Štítek s věží je ve znaku rodu Schwarzenbergů, posledních majitelů jinonického panství,“ uvádí Jan Jugmann ve své knize Smíchov – město za Újezdskou branou.

Fotogalerie
5 fotografií