První, velikonoční výluka se uskuteční od 10. do 14. dubna, kdy bude podnik vyměňovat pražce mezi stanicemi Pražského povstání a Pankrác. V úseku bude nahrazeno novými 282 pražci. V samotné stanici Pankrác tu bude dalších 122 pražců. 

Druhá výluka na nejstarší trase metra se uskuteční od soboty 4. července do pondělí 13. července. Mezi stanicemi Muzeum a I.P.Pavlova vymění DPP 588 pražců. 

Poslední výluka bude od 26. do 28. září v úsecích Pražského povstání a Pankrác, Budějovická a Kačerov. V prvním zmíněném úseku bude vyměněno 198 pražců a ve druhém 98. 

Na trase C se musí pražce vyměňovat po větších částech a to kvůli zabezpečovacímu zařízení, které musí být celé vypnuto. Například na trase A funguje jiný typ zabezpečení, který umožňuje výměnu jednotlivých pražců v noci. To na trase C nelze.