Z depozitáře v devátém patře budovy zmizel prvotisk žaltáře Beatus vir od Friderica Crewsnera vydaný v Norimberku kolem roku 1477 a rovněž prvotisk traktátu od Hilaria Litoměřického zhruba z roku 1485. Archiv postrádá i svazek Flores Doctorum pene omnium vydaný v roce 1575, prvotisk Concilium Constantiniense Acta et decreta od Henrica Grana a jeden dosud nesignovaný a nekatalogizovaný svazek. Na zmizení tisků upozornil server Seznam Zprávy.

Zmizení dvou svazků si všimli zaměstnanci archivu na konci ledna. „Provedenou inventurou celého depotního sálu, která trvala do 3. února 2020, bylo následně zjištěno, že chybí celkem pět svazků,“ píše se v informačním dokumentu. Ještě téhož dne se ředitel archivu obrátil na policii.

„Archiv policii poskytl veškeré informace a záležitostí se teď zabývají orgány činné v trestním řízení. Šetření není ukončeno, proto se k případu nemůžeme blíže vyjadřovat. Ředitel archivu také přijal bezpečnostní opatření, aby podobným situacím zabránil,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Archiv hlavního města sídlí na Chodovci na Praze 11. Jeho úkolem je shromažďovat dokumenty a písemnosti týkající se historie Prahy od počátku města do současnosti. Podle internetových stránek archivu má více než 750 000 evidovaných exponátů v celkovém rozsahu přibližně 23 000 metrů.