Soutěž o novou vizuální identitu vyhlásila Praha 3 ve spolupráci s organizací Czechdesign v říjnu minulého roku. Soutěž byla dvoukolová. První kolo bylo anonymní a přihlásilo se 81 prací. Z těch pak odborná porota vybrala tři nejlepší návrhy, které postoupily do druhého kola.

Spolupráce mezi MČ Praha 3 a organizací Czechdesign začala na workshopu, kam byli přizváni jak zástupci koaličních partnerů, tak i opozice. Cílem prvního setkání bylo definovat a ucelit požadavky, které by měla nová vizuální identita splňovat. Dále následovala důsledná příprava zadání a pravidel pro účastníky soutěže a formace jeho finální podoby.

Požadavek zadavatele byl jasný, účelem bylo najít takovou vizuální identitu, která bude odrážet charakter Prahy 3 a vytvoří jednotnou tvář pro prezentaci městské části. „Vedle představení celého konceptu identity designéři odevzdávali také další výstupy, na kterých svůj návrh ukázali v praxi, jako např. grafické řešení plakátu pro akci Žižkovský panel nebo návrh propagačního předmětu,“ přibližuje průběh soutěže Michaela Luňáčková, tisková mluvčí Prahy 3, která také zasedala v porotě.

Vítěz soutěže o celkovou vizuální identitu obdržel odměnu ve výši 350 000 Kč. Za druhé místo to byla částka 40 000 Kč a třetí místo pak obdrželo odměnu ve výši 30 000 Kč.

 

3. místo Bros in Trikos

Pražské studio Bros in Trikos založili spolužáci z UMPRUM. „Logo je variabilní podle formátu tiskoviny nebo jiného výstupu. Princip odkazuje na výšku Žižkovské věže jako dominanty Prahy 3. Celkově jsou navrženy tři délky, nejkratší varianta tvoří základní statickou podobu loga závaznou především pro použití mimo vizuální styl městské části, např. mezi dalšími logy. Sázíme na autenticitu, civilnost, upřímnost a nestrojenost – tedy přesně ty vlastnosti, které jsou vlastní celé Praze 3,“ popsali svoji vizi autoři.

Porota ocenila v rámci koncepce kampaně nápad s užitím autorských fotografií místních obyvatel a sloganů vyjadřujících jejich pozitivní vztah k životu na Praze 3. Úskalím této koncepce byla však konzervativní typografie.

2. místo Martin Poláček

„Prahu 3 jasně definují vertikály Vítkova, Žižkovského vysílače a Parukářky. Proto jsem se snažil, aby logo tento fakt odráželo. Praha 3 má tu výhodu, že nemusí být formální, nemusí svoji identitu vměstnat do klasického loga. Z toho jsem vycházel, a proto jsem zvolil jednoduchou značku Praha III. Římská číslice je sice netradiční, přesto srozumitelná. Odkazuje jak na vlajku městské části, tak na její výškový profil,“ vysvětluje svůj záměr Poláček.

Porota se shodla, že autor do soutěže přinesl nápadité ilustrace a velmi kvalitní provedení propagačních předmětů. Na druhou stranu celkovému vizuálního stylu chyběla podle poroty jistá míra nápaditosti.

1. místo Jakub Vaněk studio

„Naším cílem byl uvolněný, lidský a jednoduchý vizuální styl. Takový, aby si ho obyvatelé Prahy 3 osvojili a dál si žil svým životem. Dnešní podoba Prahy 3 poskytuje rozmanitou škálu míst pro setkávání, která posouvají život do ulic. Identitu jsme tedy založili na místech setkávání a mezilidských vztazích. Jsou to právě místa, která spojují, stírají rozdíly mezi stařenkou ze Žižkova, hrobařem z Olšanského hřbitova a ředitelem z Vinohrad. Jsou to nositelé vzpomínek – první rande, místo pro tvoření, ranní káva u novin, karty se sousedem, první návštěva kina nebo sledování mistrovství světa,“ komentuje za celý tým návrh Jakub Vaněk.

U vítězného návrhu ocenila porota především odvážný a provokativní koncept, čímž bylo beze zbytku splněno zadání soutěže.