Studii budoucího rozvoje má vypracovat Institut plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Ten poskytne zpracovateli studie či magistrátu podporu při zjišťování potřeb obyvatel a zajistí jejich zapojení do rozhodování o využití území. Při tomto takzvaném participativním plánování budou do rozhodování zapojeni nejen obyvatelé, ale například i vlastníci nemovitostí. Diskuse se uskuteční prostřednictvím workshopů či jednání u kulatého stolu. „Cílem procesu bude hledání shody nad budoucí podobou území a minimalizace rizik spojených s nedostatečnou komunikací,” píše se v materiálu, který projednají pražští radní.

Výsledná studie bude navazovat na architektonickou soutěž z roku 2013 a pro město ji vypracuje architekt Radek Kovařík z kanceláře RKAW. Ta v soutěži skončila druhá, tedy nejvýše, neboť první cena udělena nebyla. Kancelář zpracuje podrobnou koncepční studii ostrova včetně jeho vazeb na okolí a vypracuje projekt první etapy úprav. Zhotoví především dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení či zajistí autorský dozor. Konečná verze má být hotova do roku 2022 a magistrát na ni přidělil částku 515 tisíc korun.

Než bude zmíněná studie hotova, uskuteční se na ostrově některé dílčí změny nezávislé na studii. Magistrát bude například nadále pracovat na výstavbě lávky z Karlína do Holešovic, která povede přes Štvanici. Chystá se také oprava Hlávkova mostu, Fuchsovy kavárny nebo obnova zeleně.

Ostrov Štvanice získal své jméno podle toho, že se na něm v 19. století konaly štvanice zvěře. Ve 30. letech minulého století byl na ostrově postaven zimní stadion, který byl v roce 2012 kvůli špatnému stavu zbourán. Stadion byl památkově chráněn, s jeho demolicí nesouhlasili památkáři ani velká část veřejnosti.