V Česku snad neexistuje žádný objekt, který by trvalo dokončit 585 let, jako je tomu u nejvýznamnějšího církevního svatostánku v Praze - chrámu sv. Víta. Podle dochovaných záznamů se v chrámu vystřídalo několikero varhan, ty nejslavnější byly nejspíš Ferdinandovy varhany z roku 1567. „Všichni současníci se shodovali ve svých obdivných hodnoceních, že pražské císařské varhany jsou největším a nejkrásnějším nástrojem křesťanského světa,“ uvádí se v brožuře „Varhany pro katedrálu“.

Při bombardování Prahy v červnu 1757 ale vzácné varhany shořely a musely být nahrazené novými. Při dostavbě chrámu sv. Víta v roce 1929 měly být pořízené opět nové, reprezentativní varhany, ale kvůli mnoha okolnostem nebylo možné zaplatit dostatečně majestátní hudební nástroj, a tak v roce 1932 vznikly varhany dočasné, které slouží dodnes.

Srdce pro katedrálu

„Podle původních úmyslů stavitelů katedrály bychom rádi realizovali nové varhany, které by sloužily jako nástroj jak liturgický, tak koncertní, a které by byly schopné zvukově obsáhnout celý velký prostor katedrály,“ vysvětluje záměr Ondřej Pávek, předseda správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany. Podle něj mají být umístěné na západní kruchtě katedrály pod rozetou, jak bylo při dostavbě zamýšleno.

V říjnu se konal první zkušební koncert svatovítských varhan.
V říjnu se konal první zkušební koncert svatovítských varhan.
Autor: Svatovítské varhany

Na nové svatovítské varhany vybírali lidé z celé republiky a k 11. 12. přispěli 84 873 415 korun z přibližně 90 milionů korun. V dubnu 2017 byla podepsaná smlouva s firmou varhanáře Gerharda Grenzinga, který má dílnu nedaleko Barcelony, a ti se dali do práce. „Varhany jsou již téměř vyrobené, dodělávají se jen některé komponenty. V říjnu se již uskutečnil první zkušební koncert a vše proběhlo v pořádku. Nyní se dokončují poslední detaily nástroje a v příštím roce očekáváme převezení varhan do Prahy. Budou se muset před naložením rozložit a úpravy se dočká i prostor v chrámu sv. Víta, aby se sem rozměrné varhany vešly,“ prozradila pro Blesk.cz mluvčí projektu Hedvika Čepelová. 

Mnohatunový kolos

Varhany mají čtyři manuály s pedálem, celkem 121 rejstříků rozdělených do sedmi strojů a zaujímají téměř celý prostor západní kruchty. Postranní části varhan sahají do výše 11 až 13 metrů. Hmotnost nástroje má činit 35 tun. „Zvláštností nástroje jsou velké průčelní píšťaly dlouhé až 7 metrů, naproti tomu tělo nejmenší píšťaly je dlouhé pouhých 12 milimetrů. Vzduch bude dodávat pět varhanních motorů s celkovou kapacitou 135 kubických metrů za minutu,“ přibližuje parametry nového nástroje Štěpán Svoboda.

Fotogalerie
13 fotografií