V prognóze jsou uvedeny tři varianty vývoje. Při nejnižším růstu by se počet obyvatel zvýšil v roce 2030 o 12.000, při středním o 15.000 a při vysokém o 19.000 osob. Hlavní vliv na růst počtu obyvatel budou mít podle prognózy lidé, kteří se do Prahy 5 přistěhují a s tím spojená porodnost. Díky tomu autoři studie očekávají, že se na území městské části bude zvyšovat počet lidí v produktivním věku mezi 20 a 64 lety. Ovšem pouze v absolutních číslech, relativně k počtu obyvatel se naopak v roce 2050 očekává pokles o čtyři procentní body na necelých 60 procent populace.

Nárůst počtu lidí v produktivním věku by měl mít vliv i na počet dětí. V roce 2030 autoři prognózy očekávají nárůst počtu děti a adolescentů z 16.900 na 21.700, v roce 2050 až na zhruba 24.000, tedy o 35 procent více než byl stav na konci roku 2018.

Budou chybět školy a školky?

To by mělo mít vliv na plánování investic městské části. „Například při rozhodování o kapacitě předškolních zařízení městské části Praha 5 je důležité, že v celém období mezi lety 2019 a 2050 již nelze prakticky očekávat pokles počtu dětí ve věku 3-5 let pod výchozí hodnotu,“ píše se ve studii. V roce 2050 by jejich počet měl ze stávajících zhruba 3000 vzrůst na 4000. Nárůst počtu čeká také děti ve školním věku, jejichž počet by měl vzrůst ze 7600 na více než 10.000 v roce 2050.

Současně prognóza předpokládá nárůst počtu seniorů, jejichž počet by se měl zvýšit o více než polovinu. Platí, že čím vyšší věk, tím rychleji poroste zastoupení v populaci. Zatímco na konci roku 2018 žilo na území městské části 5500 seniorů nad 75 let, v roce 2050 by to mělo být 12.000. I tak by mělo mít obyvatelstvo městské části po celé období nižší průměrný věk, než je republikový průměr. „Teprve až v průběhu 40. let dosáhne současné hodnoty průměrného věku obyvatel Česka (42,5 roku),“ uvádí studie.

Pátá městská část má zhruba 85.000 obyvatel a zahrnuje katastrální území Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části Jinonic, Malé Strany a Břevnova. Patří mezi pražské městské části s velkou bytovou výstavbou, největším připravovaným projektem je nová čtvrť Smíchov City na místě bývalého smíchovského nákladového nádraží, kde by mělo najít bydlení až 3300 lidí. Stavět ji bude společnost Sekyra Group, která plánuje začít s první částí začátkem příštího roku.

Celkový počet obyvatel Prahy je podle posledních čísel Českého statistického úřadu asi 1,32 milionu. Nejlidnatější městskou částí je Praha 4 s více než 130.000 obyvateli.