Když obdrželi ředitelé domovů pro seniory ve správě Prahy v pátek 18. října ve čtyři hodiny odpoledne otázky pirátské zastupitelky, pořádně šokovaní odjížděli domů na víkend. Předsedkyně Výboru pro sociální politiku Eva Horáková po nich totiž chtěla znát podrobnosti o tom, kolik jim umře klientů nebo kolika z nich musí domovy pro seniory zařizovat pohřby. Účel podivných otázek byl vysvětlený až závěrem: „Jelikož si uvědomujeme, že někteří klienti vašich domovů zůstávají sami bez rodinných příslušníků, přemýšlíme nad vybudováním společné hrobky,“ stojí v e-mailu.

Hromadné hroby

K nápadu jsou ředitelé z námi oslovených domovů pro seniory skeptičtí. Z otázek je podle Evy Kalhousové, ředitelky Domova pro seniory Elišky Purkyňové, zřejmé, že zastupitelka neví, jakým způsobem se tito lidé pohřbívají. Celý nápad na vybudování hrobky je podle ní strašný: „Myslím si, že je to za hranicí všeho přemýšlení a vyvolává to ve mně negativní emoce. Hromadné hroby zavání něčím, s čím by se člověk po smrti nechtěl setkat,“ řekla ředitelka s tím, že s podobným nápadem se ještě nikdy nesetkala.

Jiné ředitelky a ředitelé poukazují na to, že by pro ně pomoc při uspořádávání pohřbů znamenala zbytečnou administrativu navíc: „Existují určité postupy, které existují roky a mají svoji logiku. Nemůžeme se zamotat do dědického řízení, když tu máme 211 klientů,“ říká ředitelka Domova pro seniory Kobylisy Zuzana Steinbauerová. Poukazuje na zavedený systém tzv. sociálních pohřbů, které mají na starosti městské části a obce, jež absolvují i dědická řízení a kterým náklady za pohřeb a kremaci proplácí ministerstvo pro místní rozvoj.

Důstojné místo

Nápad na společnou hrobku se podle Evy Horákové zrodil tak, že chtěla zapálit svíčku seniorovi bez příbuzných, jenž daroval svou pozůstalost hlavnímu městu, ale nevěděla, kde najít jeho náhrobek: „Spousta seniorů v dnešní době nemá žádnou rodinu a je naším cílem se v tomto směru postarat o všechny naše občany, protože si myslím, že by jejich ostatky měly být na důstojném místě, kde si je můžeme připomenout,“ vysvětluje svůj záměr Horáková. Celý projekt je zatím ve fázi příprav a sběru informací, není tedy jasná podoba ani umístění hrobky nebo hrobek, nacházet by se ale měly na některém z pražských hřbitovů. Do budoucna má v plánu pohřbívat i lidi z domovů se zvláštním režimem a z domovů se zdravotnickou péčí.

Její nápad podpořil pohřební ombudsman Richard Štainc, jenž vidí podobnost se Španělskem, kde ukládají popel osamělých zemřelých do podzemních pylonů. „V Česku by to novinka byla. Pakliže by k tomu magistrát přistoupil tak, že vybuduje pietní formou důstojné místo pro vsyp popela zemřelých, tak to bude jen ku prospěchu věci,“ hledá pozitiva na pirátském návrhu.
Fotogalerie
11 fotografií