Luskouni jsou menší savci, kteří žijí v hlubokých norách a vyskytují se v Asii a Africe. Za přispění Zoo Praha začalo v asijském Laosu fungovat nové Pangolárium (z anglického pangolin, v překladu luskoun – pozn. red.), kde o tyto živočichy pečují. V současnosti tu přijali první zvíře, které potřebovalo lidskou pomoc.

„Přijatý luskoun krátkoocasý byl dehydrovaný, vyžadoval okamžitou veterinární péči a také speciální potravu v podobě mravenců nebo termitů. Důležité je také vhodné prostředí pro toto unikátní stvoření. Díky nočním kamerám v zázemí našeho zařízení víme, že přijatý luskoun má chuť k jídlu a je na cestě k uzdravení,“ uvedla organizace Free the Bears, která zázemí provozuje.

„Zoo Praha se do ochrany luskounů zapojuje na obou kontinentech, kde žijí: kromě asijského Laosu pomáhá s jejich ochranou již dlouho také v africkém Kamerunu, a to v rámci projektu Toulavý autobus,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „V Africe i v Asii jsou luskouni konzumováni a cena jejich masa roste. Jejich šupiny jsou pak zejména v Asii využívány v tamní tradiční medicíně, což vede k tomu, že luskouni jsou v posledních letech nejvíce nelegálně obchodovaným zvířetem a jejich početnost rapidně klesá.“

Laos je zemí, kde se luskouni nejen loví, ale který funguje také jako důležitá tranzitní země v nezákonném obchodu s částmi jejich těl a šupinami. Význam Pangolária tak spočívá i v působení na místní obyvatele.