Účelem výstavby multifunkční budovy je rozšířit skladování prostory pro humanitární materiál. Součástí budovy bude nová střelnice, která bude sloužit mimo jiné pro cvičnou střelbu strážníků městské policie. Součástí veřejné zakázky je rovněž vybudování nových komunikací, odstavných ploch, kanalizace, vodovodu a přípojky plynu.

Správu služeb zřizuje město. Vznikla v roce 2000 a původně fungovala pod městskou policií, které se starala o služebny, výstroj nebo dopravní prostředky. Postupně se osamostatnila a na starosti má kromě zmíněných odtahů a povodňových zábran také správu části městského majetku.