Pokud je během tří po sobě jdoucích dnů denní teplota v Praze vyšší než 25 stupňů Celsia, vyjíždí do ulic 21 kropicích vozů Pražských služeb, které na pokyn Technické správy komunikací (TSK) rozprašují do ulic metropole vodu. Ve vozovém parku jsou přitom k dispozici vozidla, která najednou naberou až 10 metrů krychlových vody, menší auta pak zvládnou šest kubíků. V průměru se tak najednou v jednom plně načerpaném kropicím voze nachází osm kubíků neboli osm tisíc litrů vody.

„Denní spotřeba vody se v průměru pohybuje okolo 660 metrů krychlových. Obvykle vůz nabírá vodu celkem čtyřikrát, realizuje tedy čtyři kola, během kterých projede svoji jasně danou trasu. Spotřeba vody je pochopitelně dána délkou trasy,“ uvedl k tématu tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Prospěšnost je dle magistrátu důležitější

„Mnoho občanů tuto službu vnímá jako nešetrné nakládání s vodou, ale není tomu tak. Prašnost v ulicích se nám tím zásadně snižuje. Stejně tak nízký ozon, který vadí dětem a zvířatům,“ sdělil náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Podle něj se zároveň neustále pracuje na dalším rozšiřování vodních prvků v pražském veřejném prostoru. „Máme nové projekty na pítka, připravujeme projekty na nové kašny v ulicích,“ prozradil náměstek.

Odborníci směřují Prahu dál

Z hlediska životního prostředí magistrát pokračuje v dlouhodobém plánování. Už v minulosti došlo k uveřejnění odvážného plánu, během kterého má dojít ke snížení emisí oxidu uhličitého o 45 procent do roku 2030, roku 2050 by měla být naše metropole zcela „bezuhlíková“.

Video
délka: 01:55

Náměstek primátora Petr Hlubuček k významu kropicích vozů v Praze a dalším otázkám životního prostředí Daniel Vitouš

„V současné době máme v Praze vytvořenou komisi z odborníků, čtyři pracovní skupiny pro udržitelnou energetiku, mobilitu, cirkulární ekonomiku a adaptační strategii na změnu klimatu. Vedle toho byla ustanovena vědecká rada, jsou to všechno významní odborníci a členové akademické obce. Ti by měli v průběhu následujících měsíců vytvořit podrobný plán toho, jak ke změnám Praha dojde,“ popsal k plánům Petr Hlubuček.

Konkrétní opatření

V souvislosti se snižováním dopadu každodenního života Pražanů na životní prostředí byla v minulých měsících představena celá řada dalších opatření. Patří mezi ně například recyklace gastronomického odpadu v domácnostech nebo výměna kotlů v malešické spalovně.

„Výměna prvního kotle stála 700 milionů, ale okamžitě se nám tím snížily emise o 50 procent. Můžeme říct, že v současné době spalovnou na Průmyslové téměř ředíme vzduch. V rámci adaptační strategie pak připravujeme různé projekty v rámci územního rozvoje. Jde o zadržování vody v krajině nebo akční plán o výsadbě milionu stromů v následujících osmi letech,“ dodal Petr Hlubuček.

Fotogalerie
16 fotografií