Metro má tři linky s 61 stanicemi a provozuje jej městská firma dopravní podnik (DPP). Nejvytíženější byla přestupní stanice linek A a B Můstek a nejvytíženější úsek byl na trase C mezi stanicemi I. P. Pavlova a Vyšehrad.  

Vozy metra najezdily loni 59,244 milionu kilometrů. V provozu bylo ve špičce 103 vozů. Nejvíce na lince C, a to denně 672. Pro srovnání, na trase A to bylo 522 a na lince B 579. Linka C měla také nejkratší interval a nachází se na ní nejvytíženější úsek, kdy mezi I.P.Pavlova a Vyšehradem se přepravilo 277.300 osob za den. Nejvytíženější stanici Můstek využilo denně 178.100 osob.

Kromě rekonstrukcí vstupů do stanic byly opravovány také koleje. Provoz byl přerušen od 30. března do 2. dubna 2018 na trase C mezi Pražského povstání a Kačerovem, a to kvůli výměně pražců a kolejnic. Ve stejném úseku opravoval loni DPP ještě dvakrát. Na jaře projížděly kvůli opravám stanice vlaky stanici linky A Muzeum. V současné době je uzavřen kvůli opravě eskalátorů a výstavbě výtahu výstup ze metra B Karlovo náměstí a cestující vystoupí pouze směrem na Palackého náměstí.

Pražské metro

Počet linek: 3 (A, B, C)

Rozsah provozu: denní cca 4:45 až 0:15

Provozní délka sítě: 65,1 km

Přepravených osob za den: 1,426.860

Přepravených osob celkem: 430,919.000

Stanic: 61

Bezbariérových stanic: 44

Průměrná vzdálenost stanic: 1,122 km

Průměrná cestovní rychlost: 35,7 km/h

Ujetých vozokilometrů za rok: 59,244.000

Vlaků v provozu ve špičce: 103 (A 26, B 38, C 39)

Nejvíce spojů na lince: Linka C  (672 spojů/den)

Nejkratší interval: Linka C (1 min 55 sekund)

Nejzatíženější úsek: I.P.Pavlova-Vyšehrad (277 300 osob/den)

Nejzatíženější stanice: Můstek A/B (178 100 osob/den)

Zdroj: TSK Praha

Fotogalerie
9 fotografií