Klinicko-farmakologická jednotka v Thomayerově nemocnici vznikla před 10 lety. K tomuto jubileu dostala dárek v podobě nově zřízeného prostoru, kde se bude pomáhat při psaní budoucnosti nejen českého zdravotnictví. Na této jednotce se totiž provádějí takzvané klinické studie a zkoušky, při kterých se dobrovolníkům nebo vytipovaným a řádně poučeným pacientům nasazují léčiva, která ještě nejsou v oficiální distribuci a nacházejí se ve fázi vývoje ze strany českých či zahraničních zadavatelů.

Jak Blesku prozradil vedoucí lékař jednotky Jiří Škopek, jde o velice náročný a spletitý proces, který je přísně kontrolován. Každé léčivo se zároveň testuje postupně v nejrůznějších fázích a trvá celé roky, než se dostane do běžného užívání - pokud vůbec. Thomayerova nemocnice je jediným státním zdravotnickým zařízením tohoto typu v Praze, které podobnou službu pacientům nabízí. Díky tomu se tak může stát, že vážně nemocní lidé se k modernímu a pokrokovému léčivu dostanou mnohem dříve.

„Lékař pacientovi nabídne účast v klinickém hodnocení, pokud si myslí, že je to pro pacienta přínosné. Dnes je například trend s biologickou léčbou, která jde dál do procesu vzniku nemoci. Přichází na kloub tomu, jak se nemoc rozvíjí. Těmito velmi drahými látkami jsme schopni zastavit proces daleko dříve, než jsme byli schopni dříve,“ uvedl jako příklad Jiří Škopek.

Video
délka: 02:29

Jiří Škopek o klinicko-farmakologické jednotce Thomayerovy nemocnice. Daniel Vitouš

Klinicko-farmakologická jednotka v jihopražské nemocnici se každoročně účastní zhruba 40 až 50 studií, do kterých se zapojí stovky pacientů. „V určitých diagnózách je léčba tak pronikavě dobrá, že je úžasné pozorovat, když to tak dobře zabere,“ prozradil Jiří Škopek, který však připouští, že samozřejmě úspěch se nemusí dostavit vždy. Za svou praxi vedoucí lékař zažil úmrtí pacientů, kteří se studií účastnili, nikdy to však nebylo zapříčiněním samotných testovaných léčiv, ale samotné nemoci, kterou pacienti trpěli.

Fotogalerie
18 fotografií