Národní památkový ústav a památkáři pražského magistrátu nesdílejí stejný názor na návrh umístění plovoucí lavičky Václava Havla, která by se měla objevit v lokalitě Alšova nábřeží v centru metropole. Zatímco NPÚ vystavil nápadu zamítavé stanovisko, magistrátní úředníci se dle poskytnutého vyjádření pro Blesk.cz opřeli o kladné vyjádření Povodí Vltavy a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

„Tuto věc jsme zamítli, umístění plovoucí lavičky jsme považovali za nadbytečné. Navíc to není výtvarné dílo, jak by se mohlo zdát, ale je to přístaviště. Domníváme se, že nábřeží už je natolik vytížené loděmi, že by se do této lokality už nic umísťovat nemělo,“ řekl za NPÚ Blesku ředitel územního odborného pracoviště v Praze Ondřej Šefců. Podle něj úloha památkového ústavu v tomto případě skončila, více se už tato organizace vyjadřovat nemůže.

Kladným stanoviskem reagující magistrát se kromě Povodí Vltavy a IPR v daném záměru opřel ještě o vyjádření takzvaného „Sboru expertů“, který je poradním orgánem v rámci památkové péče. Ten popisuje, že jde „o minimalistický a funkční návrh“, jehož technické řešení představuje „nepatrné zásahy do konstrukce nábřeží“, zároveň je dle tohoto posudku možné místo kdykoliv vrátit do původního stavu.

Ilustrativní vizualizace Blesku, která nevyobrazuje skutečný vzhled finálního záměru.
Ilustrativní vizualizace Blesku, která nevyobrazuje skutečný vzhled finálního záměru.
Autor: Vizualizace Blesku

Výtvarné dílo, nebo přístav?

V souvislosti s tvrzením ředitele pražské části NPÚ Ondřeje Šefců ohledně přístaviště lze zmínit názor magistrátních památkářů, podle kterých je celý záměr přípustný pouze za předpokladu, že ponton s lavičkou nebude určen k trvalému kotvení lodí. Posudek však připouští kotvení lodí pro účel výstupu z plavidla a nástupu do něj. Sbor expertů uvádí, že nově vzniklý prostor musí být součástí veřejného, nikoliv soukromého prostoru.

V současnosti není jasné, kdy přesně by se plovoucí lavička Václava Havla měla na Alšově nábřeží objevit. Z výše popsaného je však patrné, že by mělo jít o výtvarnou instalaci, která připouští částečné využití lodní dopravou.

Fotogalerie
4 fotografie