Zřejmě největší letošní investicí univerzity bude dostavba nové učební budovy s posluchárnou pro matematicko-fyzikální fakultu v Troji. Z celkové částky zhruba 312 milionů korun za tento projekt hodlá škola letos zaplatit kolem 263 milionů korun. Využije přitom peněz z programu ministerstva školství i vlastních peněz. Stavba by měla skončit na konci roku.

Sídlo humanitních studií poputuje do nového sídla

Další významnou akcí bude dokončení přestavby bývalé menzy 17. listopadu na sídlo fakulty humanitních studií. Projekt má vyjít na celkem 630 milionů korun včetně úpravy okolí. Kolem 350 milionů zřejmě univerzita zaplatí letos, a to opět ze svých peněz i z dotací ministerstva.

Fakulta humanitních studií vznikla jako nejmladší fakulta univerzity v roce 2000 a v současnosti sídlí v pražských Jinonicích. Kromě toho má pronájem v bývalých jeslích na Hůrce a několik místností na Vinohradech. Přestěhování plánuje od roku 2007. Práce na přeměně bývalé menzy začaly, a fakulta by se tak mohla stěhovat možná na začátku příštího roku.

Dojde i na lékařské fakulty

V roce 2020 by univerzita chtěla začít se svou největší výstavbou za posledních sto let. Půjde o nový kampus na Albertově, jehož součástí budou dvě budovy - Biocentrum a Globcentrum. Stavba přijde na celkem asi 2,5 miliardy korun ze státního rozpočtu. Letos škola zaplatí zhruba 142 milionů korun, a to za vyřízení stavebního povolení, zbourání současné menzy a dalších tří budov na místě budoucího staveniště a stavbu provizorní menzy na jiném místě.

Řadu investic za dohromady stovky milionů korun plánují i další části školy. S několika významnými počítají například lékařské fakulty. První lékařská fakulta chce letos mimo jiné dodělat rekonstrukci budovy Fyziologického ústavu na Albertově za 247 milionů korun a druhá lékařská fakulta počítá s dostavbou nového sídla v Plzeňské ulici za 234 milionů korun. Lékařská fakulta v Plzni bude dál pracovat na přípravě Univerzitního medicínského centra. Minikampus za přibližně 1,1 miliardy korun má v Plzni vyrůst do konce roku 2022. V současnosti se na stavbu připravuje výběrové řízení.

I na koleje se nezapomnělo

Škola začne letos také s modernizací kolejí Na Větrníku a s opravami koleje Švehlova - Stará budova, které mají trvat do července 2022 a měly by stát asi čtvrt miliardy korun z dotací ministerstva školství. Objekt z roku 1925 je od roku 2004 kulturní památkou, nyní ale nevyhovuje požadavkům na moderní ubytování a stravování.

Za poslední čtyři roky univerzita podle mluvčího Karlovy univerzity Václava Hájka zrekonstruovala asi deset procent celkové kapacity svých kolejí. Loni na opravy studentského ubytování vydala kolem 150 milionů korun. V nadcházejících letech by měla peníze čerpat i z programu na obnovu vysokoškolských kolejí a menz, který loni v září schválila vláda. Program počítá s podporou investic za celkem 2,5 miliardy korun do roku 2027. První z výzev by ministerstvo podle svého tiskového oddělení chtělo vyhlásit do konce února.
Fotogalerie
8 fotografií