Při opravách lávka dostane nový pochozí povrch včetně dilatačních závěrů, opraveno bude mimo jiné odvodnění a uzemnění ocelové konstrukce lávky. Obnovena bude i protikorozní ochrana a vyměněna budou ochranná zařízení proti účinkům výfukových plynů.

„Bohužel není v silách městské části zajistit pro občany komfortnější způsob obcházení. Původně byla zvažována i možnost otevření mostu po dobu nucené zimní přestávky, avšak z bezpečnostních důvodů muselo být od tohoto záměru upuštěno,“ uvedla starostka Zličína Marta Koropecká (Pro zLičín a Sobín).

Uzavření přemostění, které spojuje ulici Do Blatin na Zličíně a ulici Drahoňovského v Praze 17, komplikuje lidem cestu při překonávání železniční trati. Náklady na opravy lávky sahají k 7,5 milionu korun. Sousední možné cesty jsou vzdálené od lávky 300 a 900 metrů. Zličín, který je na západě Prahy, je složen z katastrálních území Zličína a Sobína. V městské části žije 6 630 lidí.
Fotogalerie
15 fotografií