Pro státní a městskou policii bývala skoro rutina, že museli k vile Milada zajíždět. Obyvatelé v blízkosti obou staveb si totiž nesčetněkrát stěžovali na hluk v okolí squattu, na volně pobíhající psy a celkový nepořádek. V roce 2003 tu dokonce policie zajistila dva pytle marihuany. Na druhou stranu chátrající budovu navštěvovaly stovky lidí kvůli různým koncertům, výstavám a besedám. 

Přesto se museli nevítaní nájemci v roce 2009 pakovat. Neobešlo se to ovšem bez protestů, kdy osm lidí vylezlo na střechu a odmítalo objekt opustit. Nyní obě vily a přilehlé pozemky patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Malá část pozemků již byla převedená na Karlovu univerzitu (UK), která má o Miladu a Milušku dlouhodobě zájem. Ráda by zde rozšířila svůj univerzitní komplex.

Vily by zůstaly

„Pokud UK pozemky získá, ráda by je využila pro dotvoření areálu koleje 17. listopadu a sídla Fakulty humanitních studií. Vznikla by tu výstavba víceúčelových hřišť nejen pro studenty a pedagogy, ale i pro širokou veřejnost. Pokud stavební stav vily Miluška dovolí, bude ji možné využívat pro zázemí sportovního areálu,“ prozradila o záměrech mluvčí Karlovy univerzity Vlasta Helekalová a dodává: „V severozápadní části pozemku v návaznosti na skalnatý svah Jabloňka počítá UK s vytvořením parkové úpravy, jejíž součástí bude i naučná stezka Malý Geopark, pro nějž by po statickém posouzení bylo možné využít i vilu Miladu,“ řekla mluvčí.

Budou se prodávat

ÚZSVM započal řízení o bezúplatném oddělení malé části pozemků pro Karlovu univerzitu a magistrát hlavního města (protipovodňová opatření a příjezdová cesta). Poté by měl úřad přistoupit k prodeji obou vil s pozemky: „K demolici v současné době není žádný důvod, prioritou je najít pro nemovitosti nového vlastníka,“ sdělil pro Blesk.cz tiskový mluvčí úřadu Radek Ležatka. Kolik bude úřad za nemovitost požadovat, v tuto chvíli není jasné. ÚZSVM si nechá teprve vypracovat znalecký posudek. Karlova univerzita chce o možném převodu dále jednat.

Fotogalerie
16 fotografií