Roku 1973 se dokončila náročná stavba Nuselského mostu, která byla významná pro řešení rozvíjející se dopravy na území hlavního města. Místo však ještě za minulého režimu nechvalně proslulo jako most sebevrahů, ze kterého lidé skokem dobrovolně ukončovali svůj život. Dodnes se hovoří o stovkách případů, dohledat přesné záznamy je však vzhledem k evidenci z dob minulých prakticky nemožné.

Během následujících let z těchto důvodů čekaly Nuselský most postupné úpravy, které se dají rozdělit do tří fází. Nejprve roku 1990 dosavadní zábradlí, které bylo jen jeden metr vysoké, doplnila 1,5 metru široká síť pod zábradlím, což však nevedlo k valnému zlepšení dané problematiky. Roku 1997 se zde objevil zcela nový plot s hustými oky, který sahal do výšky 2,7 metru. Další opatření následovalo roku 2007, kdy zde přibyly plechy, které mají sebevrahům zabránit při snaze chytit se konstrukce a překonat zábrany.

Instalace jako vzpomínka i výstraha

V červnu roku 2011 v parku Folimanka pod mostem umělec Krištof Kintera instaloval své „memento mori“ (z latinského „pamatuj na smrt“ – pozn. red.). Jde o lampu veřejného osvětlení, která má světlo otočené nahoru – tedy k místu, odkud se sebevrazi často rozhodli ukončit svůj život, případně k nebi. Autor při instalaci uvedl, že svou minimalistickou sochou chce připomenout 350 lidí, kteří si skokem z Nuselského mostu vzali život. Dílo nese název „Z vlastního rozhodnutí“ („My Choice“).

Pod Nuselským mostem je speciální lampa. Vzpomíná na sebevrahy, kteří z něj skočili.
Pod Nuselským mostem je speciální lampa. Vzpomíná na sebevrahy, kteří z něj skočili.
Autor: Daniel Vitouš

Bohužel ani tato instalace, která může působit i jako vztyčený prst nad myšlenkou dobrovolného ukončení svého života, nedokázala v kombinaci s bezpečnostními opatřeními vyřešit problematiku sebevrahů na Nuselském mostě stoprocentně. Přestože poslední opatření z roku 2007 výrazně znemožnilo skok z vysoko položené dopravní stavby, podle pražské záchranky od té doby k jednotkám případů dochází.

V současnosti se kolem atypické lampy v parku Folimanka nachází páska, která ohraničuje území kolem této instalace na ploše zhruba 20 krát 20 metrů. Nejde však o omezení, které by zapříčinila samotná přítomnost popisovaného pomníku. „V současnosti zde probíhá obnova trávníku. Mezi radnicí Prahy 2 a firmou, která realizovala opravy Nuselského mostu, došlo k dohodě, že po ukončení prací proběhne i tento zásah,“ vysvětlila za úřad Kateřina Veselá.

Fotogalerie
10 fotografií