Dle uveřejněných informací, které se týkají provozu Strahovského tunelu, nemá tato stavba splňovat ani minimální bezpečnostní požadavky, které vyplývají z české legislativy. O tématu jednali odborníci a představitelé pražského magistrátu, přičemž z tohoto jednání mělo vyplynout, že Strahovským tunelem by bylo nebezpečné provozovat autobusy MHD.

„Strahovský tunel nesplňuje aktuální bezpečnostní požadavky, a to ani minimální bezpečnostní požadavky definované Evropskou unií od roku 2004 a navazující legislativou České republiky z roku 2009,“ uvedl podle Seznamu Pavel Šourek ze společnosti SATRA, která se například podílela na vzniku tunelového komplexu Blanka.

TSK: Tunel je bezpečný

Technická správa komunikací vzhledem k těmto skutečnostem poskytla vyjádření, ve kterém se proti, z jejich strany matoucím, informacím ohrazuje. „Provoz Strahovského tunelu je zcela bezpečný pro všechny uživatele. Je v technickém stavu, který odpovídá době jeho vzniku, provozu a zatížení. Je řádně a pravidelně kontrolován a udržován. Současně je pod neustálým dohledem dispečinku TSK a policie. V případě, že by jeho uživatelům hrozilo jakékoliv nebezpečí, byl by neprodleně uzavřen,“ uvedla tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Strahovský tunel se otevřel roku 1997, projekt vznikal v 80. letech minulého století, tedy v době, kdy současné evropské směrnice neexistovaly. Roku 2002 byla tato dopravní stavba podle informací TSK hodnocena jako 9. nejbezpečnější tunel v Evropě ze 30 testovaných. Současná norma platí od roku 2013, připravuje se další novelizace.

„TSK jako správce této stavby si je současného jejího stavu plně vědom, a proto dlouhodobě platí zvýšená provozně-bezpečnostní opatření, která omezují rizika následků mimořádných událostí. Tato jsou a budou platná do doby dokončení probíhající modernizace,“ popsala Barbora Lišková.

Tunel je podle ní omezen na vjezdu pro nákladní vozidla nad 12 metrů a proti nebezpečnému nákladu, rovněž proti vjezdu MHD. „To vše významně snižuje případné riziko vzniku mimořádných událostí. Tunel je pravidelně prověřován složkami IZS v rámci taktických a prověřovacích cvičení a je prováděn zvýšený dohled ze strany dispečinku a provozovatele,“ dodala Lišková.

Nedostatky se odstraňují

Hlavní nedostatek Strahovského tunelu je již podle TSK odstraněn. Jde o nízkou účinnost požární ventilace, která se vyřešila v rámci první etapy probíhající rekonstrukce. Nyní probíhá druhá etapa, během které se vymění osvětlení. Rekonstrukce se řeší postupně, aby nebylo nutné omezovat v této lokalitě dopravu.

„To by způsobilo zásadní dopravní komplikace nejen v hlavním městě, ale s přesahem do republikové dopravy. Městský okruh, na kterém tunel leží, je nejzatíženější komunikací v Praze s denními intenzitami v tomto profilu přes 80 tisíc vozidel. To, že nesplňuje některé aktuální moderní požadavky na minimální bezpečnostní vybavení, ještě neznamená, že je nebezpečný a je nutné jej v zájmu bezpečnosti obyvatel uzavřít nebo jakkoliv v něm dále dopravu omezovat,“ dodala k situaci mluvčí TSK.

Fotogalerie
5 fotografií